Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ewa-Leena Johansson (S): Ett beslut som kan verka vansinnigt

När frågor av principiell betydelse ska avgöras ska frågan överlämnas till kommunfullmäktige.

Nyligen överlämnades ett sådant ärende då kommunens lägenheter som hyrs ut, också kallad allmännyttan, varit föremål för en utredning och ett förslag var att riva några av fastigheterna.

Migrationsverkets behov av lägenheter till flyktingar 2015 fördröjde rivningsbeslutet.

Frågan om rivning har varit aktuell långt tidigare men Migrationsverkets behov av lägenheter till flyktingar 2015 fördröjde rivningsbeslutet. Beslutet från fullmäktige var ett enigt ja för rivning.

Trots att det råder bostadsbrist i vårt land så rivs hus i vissa kommuner. Ekonomiskt kan det tyckas vara vansinne, men från en annan utgångspunkt är det trots allt begripligt och rationellt ur ett kommunalpolitiskt perspektiv – trots att några kan tänka sig att ta över fastigheterna. Men för att förstå innebörden måste man placera detta vansinne i ett helhetsperspektiv som visar vad problemet är.

Privata fastighetsägare, kommer inte ta ansvar för tillgänglighetsanpassningar ...

Lägenheterna rivs för att de står tomma och kostar miljoner i uteblivna hyresintäkter och att återställas i hyggligt skick. Urbaniseringen fortgår och utflyttningen från landsbygden fortsätter, vilket innebär att vår befolkning ständigt minskar och därmed också behovet av boende. Det minskande befolkningsunderlaget ställer krav på ständig anpassning utifrån förändrade förhållanden. Privata fastighetsägare, kommer inte ta ansvar för tillgänglighetsanpassningar eller att balansera bostadsmarknaden.

Alla delar av landet borde ha möjlighet att utvecklas, men Sverige är tudelat även vad gäller bostäder. Vi är en grupp kommuner med allt sämre förutsättningar. Även vi har ett behov av investeringar i anpassade moderna bostäder, men det saknas marknadsmässiga förutsättningar för sådana investeringar.

Vi betecknas som svaga bostadsmarknader som bland annat kännetecknas av att antalet arbetstillfällen inom pendlingsavstånd är mycket färre än i andra kommuner, kommunen är inte attraktiv på bostadsmarknaden, det finns en låg efterfrågan, byggherrars ovilja att bygga, svårigheter att få tillräckligt billiga banklån, bristande investeringsvilja, låg förväntad avkastning, befolkningens inkomster, avfolkning, höga produktionskostnader och låga priser på ”begagnade hus”.

... omvandlar underutnyttjade fastigheter på svaga bostadsmarknader till tillgängliga bostäder ...

Den ekonomiska utvecklingen på bostadsmarknaderna är inte jämnt fördelad, men det finns en möjlighet för mindre kommuner att få stöd, än så länge i alla fall. Statens Bostadsomvandling AB (SBO) omvandlar underutnyttjade fastigheter på svaga bostadsmarknader till tillgängliga bostäder för äldre eller lokaler när detta kan bidra till bättre balans på en svag bostadsmarknad.

Kommuner i vår sits behöver dessa insatser. Jag skulle till och med vilja säga att de är helt avgörande för att vi ska få till en förnyelse av bostäder. SBO:s verksamhet bedöms vara både samhällsekonomiskt lönsam och ett bra samverkansexempel mellan stat och kommun och personligen anser jag att uppdraget borde utökas att kunna omfatta allmännyttan.

Då landsbygdsminister Jennie Nilsson nyligen besökte länet så var ett av mina medskick att de måste säkerställa ekonomin och ett fortsatt långsiktigt uppdrag för SBO, de behövs!

Ewa-Leena Johansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Ljusnarsberg (S)