Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ewa-Leena Johansson (S): Länstrafiken är inte längre för länet

Nyligen presenterade Länstrafiken vår andel av den 70 miljoners besparing som ska göras.

Kollektivtrafiken är ett kraftfullt sätt att skapa bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen i Sverige, visar en rapport som WSP skrivit på uppdrag av Svensk kollektivtrafik. Den gör det smidigt för människor att nå många arbetsplatser och vidgar arbetsmarknaden och företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens.

Länstrafiken känns inte längre som en länsangelägenhet.

Att försätta sig i ett läge med besparingar på 70 miljoner är beklagansvärt, men ny trafik och satsningar mot Stockholm kostar och det ska betalas nu, men för vår del känns priset högt. Länstrafiken känns inte längre som en länsangelägenhet.

Nina Höijer (S) ordförande i Trafiknämnden anser att det inte är försvarbart att använda skattemedel till buss i vår kommun när så få åker.

När skatteväxlingen genomfördes ingick de busslinjer som nu föreslås tas bort.

I själva verket är det vår skatt som vi själva bidrar med via skatteväxlingen då vi 2012 överlät kollektivtrafiken. För Ljusnarsberg motsvarar det 2020 överlåtna skatteintäkter med 3 072 000 kr. När skatteväxlingen genomfördes ingick de busslinjer som nu föreslås tas bort. Att få åker buss är inte konstigt. Vår kommun är en av landets minsta. 5-10 personer på en buss hos oss motsvarar 160-320 personer på en buss i Örebro.

Tåget fungerar inte som ersättning för bussarna. Detta är ett politiskt vägval där man riktar ett hårt slag mot landsbygden.

”Trenden är att allt fler pendlar allt längre sträckor, vilket gör att arbetsmarknads- regionerna blir större. Urbaniseringstrenden pekar mot att de mindre kommunerna kommer att bli allt mer beroende av inpendling för att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen.”

Citatet är hämtat från Regional utvecklingsstrategi 2018-2030 (RUS): Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. Det finns otaliga exempel i både RUS:en och i det av Regionfullmäktige antagna trafikförsörjningsprogrammet för Örebro län 2016-2025 som beskriver och understryker vikten av en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik för att uppnå målen om tillväxt och hållbar utveckling i hela regionen.

”År 2025 har Örebroregionen Sveriges mest nöjda resenärer med kollektivtrafiken. Den allmänna uppfattningen bland länets invånare, både dem som använder kollektivtrafiken och dem som reser på andra sätt, är att Örebroregionen har Sveriges bästa kollektivtrafik. De flesta upplever att kollektivtrafiken är det smidigaste sättet att förflytta sig, där avstånden är för långa för att man ska kunna gå eller cykla. Resenären känner stor trygghet att buss och tåg avgår och kommer fram i tid.”

Att frammåla en bild av högsta kollektivtrafiknivå för att i praktiken göra tvärt om är svårbegripligt.

När vi läser det drastiska besparingsförslaget om att ta bort all busstrafik mot våra grannkommuner som mest nyttjas av dem som arbetspendlar samt åker till gymnasiet, då vi inte har något eget, kan vi inte se någon harmonisering med de mål och program som regionfullmäktige fastställt. Att frammåla en bild av högsta kollektivtrafiknivå för att i praktiken göra tvärt om är svårbegripligt. Vi är många som har känslan att vi i förhållande till storlek på kommunen får bära en oproportionerlig stor andel av besparingen. Vårt hopp står nu till kloka politiker som vågar ifrågasätta om detta förslag verkligen är rimligt!

Ewa-Leena Johansson

Ordförande i kommunstyrelsen i Ljusnarsberg (S)