Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ewa-Leena Johansson (S): Ska vi ha robotar i äldreomsorgen?

I november beslutar vi om ett nytt äldrepolitiskt program.

Vi pekar ut riktningen på äldreomsorgen i vår kommun med målet är att vi ska "möjliggöra ett hälsosamt åldrande med en livsmiljö som är attraktiv och ger möjligheter till ett aktivt liv med trygghet, service, delaktighet samt en god och jämlik hälsa". Som i de flesta program så finns många ”fina” ord och utfästelser som måste omsättas i praktiken.

År 2050 beräknas antalet över 85 år ha fördubblats jämfört med i dag.

De äldre blir allt fler. År 2050 beräknas antalet över 85 år ha fördubblats jämfört med i dag. Hur dagens och framtidens åldringar ska få sina behov tillgodosedda och möjlighet att leva ett värdigt liv är en allt mer aktuell fråga. I Sverige lever redan i dag två miljoner pensionärer. Många lever ett aktivt och meningsfullt liv men många lever utanför gemenskap och sammanhang. Var tredje person över 65 år lever ensam och hälften av alla kvinnor ingår i begreppet fattigdomspensionärer (disponibel inkomst på mindre än 11 000 kronor). Faktorer som kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa.

För inte så länge sen bodde många äldre med stora vårdbehov i fyrbäddsrum, med inte så mycket mer än en säng och sängbord. I princip en sjukhusmiljö.

Även om det är historia i dag så lever ofta tankesättet "vi sköter om dig när du flyttar in" kvar. Men det har ett pris, det passiviserar.

Äldreomsorgsexperter förutspår mera välfärdsteknik, service och vård i hemmet ...

Framtidens äldreomsorg ska skapas tillsammans med äldre, inte för dem. Äldreomsorgsexperter förutspår mera välfärdsteknik, service och vård i hemmet och större möjligheter till rehabilitering och fler valmöjligheter för framtidens mer individualistiska äldre.

Vi behöver alltså tänka om en hel del. Vi behöver säkerställa pensioner som det går att leva på. Se till att äldre får tillgång till gemenskap och aktiviteter, tillskapa fler mötesplatser, boenden som minskar isolering. Vården behöver bli bättre på att fånga upp den psykiska ohälsan.

En nyckelfråga för äldreomsorgen är personalen. Fler som vill arbeta och utbilda sig inom vård och omsorg om äldre. Det pågår en strukturförändring i äldreomsorgen och fler äldre personer har omfattande behov av vård och omsorg, även i ordinärt boende. Allt fler svårt sjuka äldre ställer krav på personal med rätt kompetens.

... men alltför ofta uppfattats det som att syftet är övervakning och besparingar.

I äldreomsorgen kommer många medarbetare saknas och vi måste därför hitta andra sätt att jobba på än vi gör i dag. Ett komplement kan vara välfärdsteknologi, men alltför ofta uppfattats det som att syftet är övervakning och besparingar.

Vi kan inte välja bort tekniska lösningar för de är redan i dag en naturlig del av samhället. Robotar kan i vissa fall utföra arbetsuppgifter lika bra som en människa men tekniken möter motstånd hos såväl äldre, anhöriga som hos vårdpersonal.

Framtidens äldreomsorg berör oss alla, vi borde alla vilja vara medskapare.

I vår kommun planerar vi för investeringar i nya äldreboenden och vi digitaliserar inom äldreomsorgen. Vi utreder organiseringen av den framtida hemtjänsten. Det görs utbildningsinsatser och insatser till verksamhet inom civilsamhället för att bryta ensamhet och främja idrott för äldre. Mer behöver göras, men för att klara samhällsutmaningar behöver fler bidra. Framtidens äldreomsorg berör oss alla, vi borde alla vilja vara medskapare. Vill du?

Ewa-Leena Johansson

Kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg (S)