Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Extinction Rebellion: När klimatkrisen kommer till Örebro

Förra året gav svenska staten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut till alla svenska hushåll. Nu har vi i Extinction Rebellion vänt på perspektiven och tagit fram broschyren ”När klimatkrisen kommer”. Denna riktas till Sveriges folkvalda från oss medborgare som är djupt oroade av den pågående klimatkrisen och de konsekvenser som den kommer att innebära för vårt samhälle. Med den accelererande globala uppvärmningen följer matbrist, vattenbrist, sjukdomsspridning, extrem torka, bränder, översvämningar, konflikter, terrorism och krig. Klimatkrisen utgör ett hot mot demokrati och mänskliga rättigheter. Den kommer att utsätta majoriteten av oss som lever idag för ofattbara lidanden och umbäranden, redan inom ett par decennier.

Vi vill att Örebro kommun tydligt kommunicerar med sina medborgare att vi befinner oss i ett akut krisläge ...

Förra veckan skickades broschyren ut till regering och riksdag. Nu vill vi även göra våra folkvalda i Örebro uppmärksamma på ansvaret att agera kraftfullt även lokalt, då omställningen måste ske på alla nivåer i samhället. Broschyren ger våra folkvalda en sammanfattning av den aktuella klimatforskningen. Dessutom ska den hjälpa våra beslutsfattare att förstå hur allvarligt vårt samhälle kommer att drabbas av klimatkrisen om de inte vidtar nödvändiga åtgärder snarast.

Extinction Rebellions första konkreta uppmaning till våra makthavare är: Tala klarspråk! Vi vill att Örebro kommun tydligt kommunicerar med sina medborgare att vi befinner oss i ett akut krisläge och tar ansvar för att informera och undervisa om detta. Rätt sorts folkbildning är en förutsättning för att skapa mandat för kraftfulla åtgärder. Detta gäller lokala åtgärder för att hejda den globala uppvärmningen, men det handlar även om en krisberedskap avseende de katastrofala följder av lösningar som vi redan ”låst in oss i” med dagens utsläppsnivåer.

Vi vill påminna om att verklighetens klimatpåverkan blir mindre endast med minskade utsläpp, inte med hjälp av glädjekalkyler.

Vår andra uppmaning är: Agera nu! Vi vill se att Örebro kommun vidtar omedelbara åtgärder för att sänka utsläpp av växthusgaser i linje med 1,5-gradersmålet i Parisavtalet, samt verkar för att återställa och bevara naturliga ekosystem och biologisk mångfald. Vi vill att det görs en forskningsbaserad lösningsplan med hjälp av oberoende experter som står fria från partipolitik och särintressen. Centralt i en sådan plan är fastläggandet av en koldioxidbudget som vägleder åtgärder och investeringar. För att den ska vara rättvisande behöver den inkludera alla reella utsläpp. Örebro kommun har i dag en klimatstrategi som utelämnar utsläpp relaterade till byggnad/konstruktion samt medborgarnas konsumtion, vilket leder till mycket missvisande siffror. Vi vill påminna om att verklighetens klimatpåverkan blir mindre endast med minskade utsläpp, inte med hjälp av glädjekalkyler. Och att bygga ut Örebro flygplats och ytterligare låsa fast oss i fossil infrastruktur borde förstås vara helt uteslutet. I ljuset av att utsläppen behöver minska med 15 procent per år för att hålla sig inom fysikens lagar för vad planeten klarar av, så är en sådan utbyggnad en verklighetsfrånvänd idé.

Vi befinner oss i en kris vars omfattning är närmast omöjlig att ta in både i tanke och känsla. I detta läge måste vi vara modiga, se sanningen i vitögat och våga ta steg på obruten mark. Beslut som är avgörande för vår och våra barns framtid behöver tas nu, under denna mandatperiod. Ingen är utan ansvar, men det absolut största ansvaret ligger på våra folkvalda politiker, vars plikt det är att skydda vårt land och dess invånare.

Jonatan Sandberg

Lotta Lemte

Jonas Mikael Ohlsson

Mikael Jonsson

aktiva i XR-Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel