Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Få ordning på vargpolitiken

Vargfrågan är en fråga som väcker mycket känslor. Vargpolitiken var tänkt att bygga på fakta, vilket dock inte verkat vara fallet. Fortfarande är det känslor och inte lagar som styr över vår vargpolitik, speciellt från dem som inte har varg i sitt eget närområde. Man vill till och med ha en större vargstam än vad som är beslutad men man vill inte ha dem i sitt eget län.

Riksdagen har enats om ett att Sverige ska ha en population på 170 - 270 vargar. Om populationen blir större ska man tillåta skyddsjakt på varg. Denna nivå bygger på att den svenska vargstammen är kraftigt inavlad och att det behövs både ett så stort antal vargar för att säkra vargen genetiskt samt att det också behövs tillskott på nya vargar via invandring av djur, företrädelsevis från Ryssland. På detta sätt är den svenska vargpolitiken uppbyggd.

Trots att länet geografiskt är ett genomsnitt av Sverige, har ett stort lass av att bära vargens överlevnad, lagt just på vårt län.

Nu finns 300 vargar enligt förra årets beräkningar, trots detta kommer vargjakten i vargtäta områden inte att tillåtas detta år. Naturvårdsverket håller alltså en högre vargstam i landet än vad riksdagen beslutat, ett märkligt fenomen eftersom alla verk är underställda Riksdagens beslut. Samtidigt tillåts vargar att skjutas via skyddsjakt snabbt i icke vargtäta län.

Örebro län som motsvarar 1,8 procent av markarealen i Sverige hyser i dag mellan 45 och 50 vargar, det vill säga cirka 20 procent av den svenska vargstammen. Det finns 11 revir som mer eller mindre är stationära i, eller med jaktmarker, i vårt län. Trots att länet geografiskt är ett genomsnitt av Sverige, har ett stort lass av att bära vargens överlevnad, lagt just på vårt län.

Den svenska vargpolitiken måste vila på en demokratisk grund, det vill säga de riksdagsbeslut som fattats.

I en debatt i riksdagen 6 december med landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) hävdade ministern att vargen ska finnas där den gör minst skada. Varför regeringen genom sina länsstyrelser då valt ut Örebro län som de som ska bära största vargtrycket per kvadratkilometer är oklart. Detta finns inget riksdagsbeslut, vilket jag kommer debattera med landsbygdsministern om i januari.

Den svenska vargpolitiken måste vila på en demokratisk grund, det vill säga de riksdagsbeslut som fattats. Om regeringen då väljer att ensidigt låta vissa län bära hela ansvaret för vargens överlevnad i Sverige, bör man förklara varför. Mig veterligen har Örebro län inte uttryckt någon önskan om att ta detta ansvar. Vargen är ett riksansvar och inte ett länsansvar.

Ska vi överhuvudet taget ha en livskraftig vargstam i Sverige får regeringen ta fram förslag på hur man får till en mera rättvis fördelning av populationen.

Vi vet att då antalet vargrevir ökar leder det också till konsekvenser. Trots att alla medel för vargstängsel förbrukats i länet, har våra fårbönder inte lyckats hålla vargen utanför hagarna. Därför slutar nu flera med sin verksamhet. Är det så här man vill se landsbygdens framtid och i så fall, varför ska Örebro läns bönder betala det högsta priset för den svenska vargstammen?

Det är när man tillämpar lagstiftning så sätt som man nu gör, som människor inte litar på politiken. Ska vi överhuvudet taget ha en livskraftig vargstam i Sverige får regeringen ta fram förslag på hur man får till en mera rättvis fördelning av populationen. Vi kan inte ha lagstiftning som tillämpas lite som man vill ute i våra myndigheter. Alla län måste ta sitt ansvar inte bara Örebro län och fyra län till. I annat fall måste vi kraftigt reducera antalet vargar som landet kan hysa och anpassa antalet till de fem län som idag tar ansvar för den svenska vargen.

Lotta Olsson

Moderaterna, riksdagsledamot

Örebro Län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel