Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Familjen lever i ständig ovisshet om de får stanna i Sverige

Förra veckan besökte vi återigen Alexey och hans föräldrar efter att vi skickat en ansökan om verkställighetshinder till Migrationsverket.

Annons

Vi menar att det utifrån nya omständigheter finns stora möjligheter att Alexey ska beviljas uppehållstillstånd. Innan Migrationsverket handlägger ärendet kommer ingen utvisning att ske. Därför är det mycket angeläget att ansökan får en snabb hantering med ett positivt svar.

Familjen har blivit alltmer isolerad i en ändlös väntan. Nu finns en formell möjlighet till en ny bedömning.

Det har snart gått fem månader och för Alexey innebär det en fruktansvärd ovisshet att dag efter dag inte veta om han får stanna kvar i Fellingsbro med sina föräldrar – ett utdraget mänskligt lidande. Då är det viktigt att komma ihåg att utvisningsbeslutet skedde med ordförandens utslagsröst. Dessutom kommer riksdagen under juni månad att besluta om en mera humanitär lagstiftning där ”synnerligen ömmande skäl” försvinner, vilket i dag skulle gett Alexey permanent uppehållstillstånd.

Alexeys sjukdomstillstånd med en obotlig muskelsjukdom är varaktig och kommer inte att förbättras enligt intyg från läkare. Det är orimligt att Alexey med sina föräldrar dagligen ska leva ett ångestfyllt liv med ett beslut om utvisning som inte kommer att kunna genomföras.

Den planerade utvisningen i december 2013 kunde dock inte genomföras av gränspolisen. Vi vet nu orsaken, det står klart när vi läser gränspolisens tjänsteanteckning från reseplaneringen som inställdes efter samråd med medicinsk expertis från Universitetssjukhuset i Örebro.

Gränspolisens agerande att inte kunna genomföra utvisningen i december efter samråd med medicinsk expertis visar med all önskvärd tydlighet att Migrationsverket snarast måste ompröva sitt beslut för att Alexey ska kunna leva ett värdigt liv i enlighet med det som barnkonventionen uttrycker som ”barns bästa”.

Utan tillgång till apparaturen caugh-assistent är Alexeys liv i stor fara och därför beslutade gränspolisen ”att avboka den planerade resan med anledning av att Alexeys liv inte kan äventyras under verkställighetsresan,”( gränspolisens tjänsteanteckning).

Alexey berättar för oss att familjen lever under omänskliga villkor under dagligt utvisningshot, där det är helt omöjligt för familjen att planera sina liv på ett varaktigt sätt. Han befinner sig just nu i en mycket svår situation, beslut om utvisning gäller – men den får inte verkställas för den hotar hans hälsa och liv. Det får inte fortsätta så, ingen ska behöva få leva sitt liv under så svåra omständigheter.

Han har en bra skolgång och bra stöd bland skolkamrater och personal i skolan. Vi vet hur svårt familjen har det samtidigt som de försöker göra det bästa av situationen. Det är på flera punkter ett brott mot FN:s barnkonvention och konventionen för mänskliga rättigheter.

Vi kräver att Migrationsverket snarast behandlar ansökan och ger Alexey och familjen permanent uppehållstillstånd. Vår förhoppning är att ingen prestige ska hindra Migrationsverket till en ny bedömning. Grunderna om nya omständigheter är tydliga och därför måste Alexey snarast få permanent uppehållstillstånd!

Kommunalråd (KD)

Politiskt ansvarig för Mänskliga rättigheter

Örebro kommun

Alida Malm

Jurist, personligt ombud

Fellingsbro

Sara Dicksen

Jurist

Örebro

Lennart Bondeson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel