Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Flera farhågor med Vättern vattenprojektet

Artikel 6 av 9
Vätternvatten
Visa alla artiklar

Enligt miljöbalken ska vid samråd redovisas alternativa lösningar på vattenförsörjningen till de berörda kommunerna. Detta saknas i samrådsunderlaget och förstudien. Därför undrar undertecknad varför följande två alternativ inte utreds.

1. Närkeslätten har stor utbredning av mycket akvifer sandsten och ett antal stora grusåsar som passerar i nord-sydlig riktning. Man vet att dessa isälvsmynningar har gröpt ur jordlagret ända ned till urberget och sandstenen gränsar direkt till grusåsarna. Detta ger mycket goda möjligheter till stort långsiktigt uttag av ett väl filtrerat grundvatten och skulle vara ett mycket kostnadseffektivt vattenförsörjningsalternativ till Vätternvatten. Detta alternativ har inte redovisats vid samråd.

2. En annan alternativ lösning skulle vara sjövattenledning genom skärgården via Hammar, Åmmeberg och genom Åmmelången sedan fram till Östersjön via Kårbergs vattensystem vidare till Tisaren och med vattenverk vid Tisarens norra strand och med självtryck till Närkeslätten. Detta är ett mycket kostnadseffektiv alternativ med minimal miljöpåverkan och kort sträcka där ledning behöver läggas i schakt utan omfattande sprängningsarbeten. Två tuber med 0,5 meters diameter försörjer vattenverket med två till fyra sekundkubikmeter vatten med liten uppfordringshöjd till en kostnad som motsvarar vad Vätternvatten AB lagt på projektering i dagsläget. Byggtiden blir väsentligt kortare och lättare att erhålla miljötillstånd för.

Den grundvattensänkning som sker vid ett tunnelbygge av denna omfattning är ytterst svår att bedömda

Övriga synpunkter och farhågor är att de tunnelprojekt som hittills genomförts har en tendens att spåra ur på grund av väl optimistiska tekniska och ekonomiska beräkningar. Rolf Larsson belyser några av de svagheter som samrådet och förstudien har:

Den grundvattensänkning som sker vid ett tunnelbygge av denna omfattning är ytterst svår att bedömda och kommer att variera längs sträckningen från ringa till omfattande när vatten och massor tränger in i tunneln. Kända exempel på detta är Hallandsåsen, nu förbifart Stockholm och järnvägstunnlar norr om Norrköping till Katrineholm där projekt tvingats till omfattande förstärkningsarbeten och mångmiljardfördyrningar.

Skador på skog och grödor ska genom säkerhet garanteras innan bygget genomförs ...

Grundvattensänkningarna har vid tunnelprojekt blivit betydligt större än vad vattendom och miljötillstånd medgivit och detta projekt Vätternvatten blir troligen inget undantag. För att erhålla miljötillstånd måste en seriös grundvatteninventering med brunnar längs hela sträckningen ske där systematisk mätning före, under och efter bygget redovisas av opartisk instans. Skador på skog och grödor ska genom säkerhet garanteras innan bygget genomförs när grundvattnet kan påverkats på ett fem kilometer brett område runt bygget, cirka 10000 hektar jord och skog. En garanti på minst två miljarder kronor kan markägarna kräva enligt miljöbalken, jämför Hallandsåsen där överoptimistiska drömkalkyler inte höll. Professor Mörner hade redan innan arbetena i åsen varnat för att det inte skulle bli lätt eller billigt för dåvarande Banverket att bygga Hallandsåstunneln.

Man kommer att möta både stora och små zoner med mineraliseringar som kommer att vara svåra att separera och inte får lagras inom Vätterns tillflödesområden.

En annan aspekt är att det vatten som kommer att tränga in i tunneln och måste pumpas ut kommer att innehålla betydande sprängämnesrester. Specifik laddning om ett till två kilogram sprängämnen per kubikmeter brukar användas vid tunneldrivning. Vattnet från tunneln kan inte tillåtas att släppas ut inom Vätterns tillflödesområden när Vättern ska skyddas från utsläpp för sådana föroreningar enligt miljöbalken.

En ytterligare aspekt är det nya EU-direktiv om sprängmassornas metallinnehåll som ska gälla vid detta tunnelbygge. Man kommer att möta både stora och små zoner med mineraliseringar som kommer att vara svåra att separera och inte får lagras inom Vätterns tillflödesområden. När det är frågan om betydande bergmassor som kommer att mellanlagras i väntan på deposition eller annan användning ser Rolf Larsson stora svårighet med att Miljödomstolen i Vänersborg medger tillstånd för projektet Vätternvatten när jag ovan förslagit mer kostnadseffektiv och miljövänlig lösning på vattenförsörjning.

Således har även här förstudier för projektet Vätternvatten en överdrivet optimistisk tro på att vattnet i Vättern är fritt från föroreningar ...

I dagsläget konstaterar Rolf Larsson att gårdagens badvatten var mycket brunfärgat av humus, vilket sker ibland höst och vår när vattenflödet till Vättern via Hultsjön mynnar i Hargeviken, där Askersunds kommun liksom Vätternvatten kommer att ha sitt intag av råvatten. Således har även här förstudier för projektet Vätternvatten en överdrivet optimistisk tro på att vattnet i Vättern är fritt från föroreningar som är svårrenade, till exempel humus, mikroplast och industriutsläpp.

Allmänt är det vattenabonnenterna som ska bekosta detta projekt som kan komma att skena iväg och inte hålla sig inom skaklarna. Att tillåta en skenande kostnadsutveckling med oförsvarliga kostnadsökningar inom offentlig verksamhet drabbar konsumenterna med orimliga höjningar av nätavgifter för el, vatten och sophantering med mera. Detta vill vi inte se när vatten från kommunerna ska tillhandahållas till lägsta möjliga självkostnad och på effektivast möjliga sätt enligt lag.

Rolf Larsson

Bastedalen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel