Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagare måste våga klaga på oss

Annons

Svenskt Näringsliv gör varje år enkäter om företagsklimatet i kommunerna. I år har 31 000 företag svarat på frågan ”Har du nån gång känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att detta kommer påverka ditt företag negativt?” I somras kom svaret. Ur ett nationellt perspektiv visar undersökningen att var tredje företagare någon eller flera gånger känt tvekan att lämna klagomål. Inte bra!

Av kommunerna i länet var svaret i Ljusnarsberg att 67 procent av företagarna som deltog i undersökningen tvekat att ta kontakt med kommunen för att framföra klagomål. Helt oacceptabelt och väldigt oroande att så många tvekar att framföra kritik och jag förstår det inte riktigt.

Många företag har kontakt med kommunen i bygglovsärenden, upphandlingar, tillsyn eller något allmänt ärende. Ett ärende kan ju resultera i ett negativt besked som man blir missnöjd med, men det viktigaste är att man kan framföra kritik och ha ett öppet diskussionsklimat och se en vilja till förbättring.

Nu har vi inrättat en anonym svarsfunktion på kommunens hemsida för att få en insikt i vad som kan vara problemet.

En av de vanligaste synpunkterna jag får från företagare är att den upphandling vi gör är invecklad och svårbegriplig. Ofta riktas kritik mot lagen i sig, men mycket bygger nog på missuppfattningar. Många gånger finns en rädsla från våra upphandlande enheter att man inte ska informera och diskutera enskilda upphandlingar med företagare. Men det är precis tvärtom, en god dialog mellan beställare och leverantörer i ett tidigt skede kan skapa förutsättningar för fler anbud och att vi får lokala leverantörer av varor och tjänster.

Det finns tydliga regler då man kan och får kommunicera vid en upphandling. Egentligen är det nog inte lagstiftningen som är problemet utan hur vi som upphandlande myndighet tillämpar den. All vår myndighetsutövning skulle må bra av en högre grad av förståelse för företagandet och det behövs inga avsteg från lagar för det.

En annan fråga i enkäten om företagsklimatet i Sveriges kommuner var om man som företagare känner att man har kunskap om kommunens arbete för att förbättra företagsklimatet. Det görs mängder av insatser för förbättringar, men bara åtta procent av de företagare som svarat uppgav att de i hög utsträckning har kunskap om hur kommunen arbetar med att förbättra företagsklimatet. 47 procent svarade att de till viss del har kunskap och 34 procent svarade att de inte alls har någon kunskap. Inte godkänt här heller. Trots att vi löpande förmedlar information, har ett stort deltagande på våra företagsträffar, gör företagsbesök och mycket mer. Men når vi inte ut så missar vi ju hela poängen med det som görs.

Frågan är vad mer vi kan göra för att öka förståelsen för varandras roller inom kommunen – företag, politiker och tjänstemän? Och hur kan vi tillsammans arbeta för ett ännu bättre företagsklimat? Jag är övertygad om vi kan göra mer – men att vi behöver göra detta tillsammans!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons