Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förstudie om säkrare vägar

Trafikverket vill ha säkrare vägar genom Hasselfors och Finnerödja. Nu ges invånarna möjlighet att tycka till om den färdiga förstudien.

Annons

År 2003 upprättade Laxå kommun och Vägverket en trafiknätsanalys för Laxå kommun där brister i trafikmiljön konstaterades. Vägverket började arbeta med frågan och i höstas hölls ett samråd med invånare från Hasselfors och Finnerödja. Då presenterades ett förslag utifrån flera år gamla mätningar på trafikstömmen på vägarna genom Hasselfors och Finnerödja.

Nu har Trafikverket (som tidigare hette Vägverket) gjort en förstudie som ska utreda behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidare.

Förstudien omfattar fyra olika objekt:

Finnerödja väg 577 och väg 578

Gångpassage under E20 vid Västergård i Finnerödja.

Gång- och cykelförbindelse mellan Finnerödja och Borasjön.

Hasselfors, väg 511

I förstudien kan man läsa att bristerna är att gångtrafikanterna idag har konflikter med fordonstrafiken. Mest påtagligt blir det längs med och tvärs över E20.

I Finnerödja på väg 577 och 570 föreslår Trafikverket att det ska byggas ut gångbanor, att det ska ställas i ordning busshållplatser, att vägarna ska smalnas av vid gångpassagen och att hastigheten ska sänkas.

Koporten under E20 vid Västergård saknar samband med befintliga busshållplatser. Här föreslår Trafikverket att det ska byggas en gångpassage.

Vidare skriver Trafikverket i sin förstudie att en gång- och cykelförbindelse mellan Finnerödja och Borasjön kan ordnas om det vägnätet söder om E20 kompletteras med en drygt 600 meter lång gång- och cykelväg mellan Hallebäcken och Bergslagsleden.

I Hasselfors föreslås en förlängning av cykelbanan längs med Hasselforsvägen, väg 511, på den delen mellan Hyttvägen och Nygatan.

Totalt beräknas de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna kosta Trafikverket cirka 5 miljoner kronor.

Förstudien är skickad på remiss till Laxå kommun, Länsstyrelsen och finns tillgänglig på anslagstavlor och hos byalagen och hembygdsföreningarna på de båda orterna. Allmänheten har fram till den 29 april på sig att lämna synpunkter på förslagen till Trafikverket.

Efter det att Trafikverket har fått allmänhetens synpunkter och Länsstyrelsens beslut om det finns någon betydande miljöpåverkan, så kommer Trafikverket att ta ställning till om arbetet ska fortsätta.

Annons