Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Framtidens arbetsmarknad kräver ett ökat resande

Aldrig förr har så många bilar rullat på vägarna i Sverige. Försäljningen av nya bilar slår rekord och kvinnors bilägande ökar påtagligt mycket snabbare än männens. Intresset för att ta körkort växer också stadigt och de många nyanlända svenskar som håller på att etablera sig i samhället kommer säkerligen att förstärka utvecklingen.

Samtidigt pågår en fantastisk teknisk utveckling av bilarna. Nya bränslen gör dem utsläppsfria. Självkörande teknik gör att trafikflöden kan effektiviseras. Nya säkerhetssystem har potential att minimera dödstalen i trafiken. Framtiden ser med andra ord ljus ut för bilismen.

Detta ställer dock krav på att politiker och makthavare förmår att göra nödvändiga prioriteringar och investera i infrastruktur för framtiden. KAK har gjort en Skop-undersökning i syfte att klarlägga om svenska folket anser att nödvändiga investeringar faktiskt görs. Frågan löd: ”Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och utveckla vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer?”

Hela 73 procent av de tillfrågade ansåg att så inte är fallet. Frågan ”Anser du att politikerna planerar på ett bra sätt för att möta behoven från den växande bilismen i Sverige?” gav samma utfall. Oberoende av kön, ålder utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet, partisympati och bosättningsort är det en majoritet som anser att politikerna inte planerar på ett bra sätt för att möta behoven, vilket får ses som anmärkningsvärt.

Det är alltså tydligt att efterfrågan på investeringar i infrastruktur är stor och den lär inte bli mindre i framtiden. Alla trafikslag behövs och de ska inte ställas mot varandra. Men samtidigt kan vi inte bortse ifrån att nio av tio resor går med vägtrafik i dagsläget eftersom Sverige är ett glest befolkat land med stora avstånd, även kring våra större städer.

Framtidens arbetsmarknad kommer säkerligen att ställa ännu större krav på resande och flexibilitet. Det är en nödvändighet om Sverige ska kunna fortsätta att vara ett utvecklat välfärdsland.

Många kommuner i Sverige tycks dock ha en annan uppfattning om verkligheten. KAK har frågat Örebro kommun om vad man gör för att möta den växande bilismen. Svaret blev att man inte alls planerar att minska behovet av att bilen ska vara i fokus. Mobilitet och resande är inget mål i sig och målet är att man ska kunna nå ”allt” till fots. Ett mycket märkligt uttalande då moderna städer bygger på mobilitet och resande, till skillnad från äldre tiders städer som präglades av gångtrafik.

Det ligger en stor risk i att planeringen inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten och ställer trafikslag mot varandra. Ett bryskt uppvaknande för politiker och makthavare kommer troligen att bli fallet och processen dit kan bli svår och kostsam.

En konstruktiv diskussion kring infrastrukturplanering bör fokusera på att hitta smarta lösningar för alla trafikslag. Hur kan mer yta på gatorna frigöras genom fler parkeringshus? Hur kan framtidens smarta bilar bidra till att effektivisera parkeringsmöjligheter? Kan mer distributionstrafik ske nattetid med hjälp av självkörande teknik så att den inte stör annan trafik? Hur kan vägarbeten skötas effektivare så att framkomligheten inte hindras? Den typen av frågeställningar borde vara fokus för debatten. Infrastrukturen i Sverige måste byggas ut så att människors mobilitet kan utvecklas och inte avvecklas.

Ordförande Expertrådet

Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Kalle Bäck

Expertrådet, KAK

Anders Ydstedt

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel