Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Framtidens gröna bränslen är blå!

Regeringen lider av etanol-hype, en överdriven tro på etanolen som väg- och flygtrafikens räddare från fulbränslenas fasor. Miljöpartiet kräver att vi med vår skatt ska betala masskonvertering av fossilbilar till flexi-fuel-fordon, trots att:

kvartsmiljonen flexi-fuel-bilägare 2019 nästan uteslutande körde fossilt,

produktionen av bränsle på mark för livsmedel och foder är ett tvistemål sedan länge,

en EU-rapport 2019 fastslog att all produktion av sådana första generationens biobränslen, däribland bioetanol, gör större skada på den biologiska mångfalden än produktionen av fossil bensin och diesel,

vi i coronatider börjat inse att även Sverige kan riskera avspärrning av livsmedelsimporten, hälften av vår konsumtion, och att alla bränslegrödor på jordbruksmark därmed är ohållbara,

1- eller fååriga bränslegrödor är de sämsta tänkbara för klimatet:

Se Figur 1, som (förenklat) illustrerar mängden koldioxid (CO2) som binds i dels en 3-årsgröda som energiskog (svärtad), dels en 1-årsgröda som vete eller raps, vid samma årliga tillväxt. Klimatvärdet är både mängd och tid: arean mellan respektive sågtandskurva och tidsaxeln.

Sett över tid är medelmängderna 1,5 respektive 0,5, det vill säga klimatvärdena uppvisar samma förhållande 3:1 som tillväxttiderna. Dock: I praktiken accelererar tillväxttakten med ökande bladarea. Om vi då tar energiinnehållet per hektar som ett mått på CO2-innehållet och inbegriper skogsrester (idealbränslet från klimatsynpunkt; här räknat som halvvuxen skog), så blir klimatvärdena: Skogsrester 127, Salix 53, Vete 21, Raps 16. Även grönt har nyanser!

Men Sverige har en unik, trefaldig bränsleresurs i skogen.

Enligt Energimyndigheten var den fossila energianvändningen vid inrikes transporter 66 TWh år 2017. Etanol till allt? Nej! Men Sverige har en unik, trefaldig bränsleresurs i skogen.

1: Skogsstyrelsen och SLU bedömer att ytterligare 20 TWh/år kan tas ut i form av skogsrester. I Region Värmland kan hälften av all bensin och diesel därigenom ersättas med blå metanol (MeOH) och syntetbränsle (som DME), genom förgasning av biomassan. VärmlandsMetanol i Hagfors är redo. Hinder: Etanolhypen.

2: Södra Cell invigde i februari världens första anläggning för MeOH-produktion från restprodukten svartlut vid massabruket i Mönsterås, baserat på Jan-Erik Kignells 35-åriga uppfinning.

Sverige bör kunna producera 11 TWh/år direkt från svartlut; med tillsatser (glycerol/pyrolysolja) tre gånger så mycket. Hinder: Etanolhypen. Södra Cell exporterar sin metanol till Danmarks biodiesel.

3: Eon Åbyverket och andra stora CO2-utsläppare bör samarbeta med stora solel-producenter som (ett utbyggt!) KumBro. Genom att avskilja CO2 från rökgaserna och via ett mellanlager av flytande CO2 kan metanol framställas med elektrolys, när elpriset är lågt (off-grid). Överskottsångan överförs till Eon och fjärrvärmenätet.

Metanol är mindre brandfarligt än bensin och ofarligt för miljön.

Metanolen säljs som fordonsbränsle. Hinder: Etanolhypen. Eons morot är att med MeOH-försäljaren kunna dela en rättvis, allmän utsläppsmoms – som beskattar bränslen efter deras klimatvärde (se Figur 1 och NA 200106) – genom att kolinnehållet förbränns dubbelt, först i värmeverket och sedan i fordonet. Elektrolys vid skogsindustrier och värmeverk med mer än 300 kton CO2-utsläpp per år, däribland Åbyverket, Frövifors och Aspa bruk, kan ge MeOH-energi upp till 141 TWh (och nära 32000 kton avskilt CO2) per år!

Danmarks teknologiska institut (DTI) har utvärderat metanoldrift på en 2007 års Peugeot 107, med allt från M15 (15 procent metanol) till drygt 110-oktanig M100.

För att klara kallstarter försågs bilen med ett flexi-fuel-kit för någon tusenlapp. (Bränsleinsprutningen behöver utökas med 74 procent för M85, för oförändrad motorprestanda.) Alla blandningar fungerade men för vinterbruk rekommenderades M85. DTI bedömde 2018 kostnaden per km för M85 till mellan 80 och 110 procent av priset på E5 (Danmarks låginblandade etanol), beroende på beskattning.

Med M85 i tanken bedöms livscykelutsläppen bli endast 43 procent av en bensinbils – och 73 procent av en ren elbils utsläpp! Metanol är mindre brandfarligt än bensin och ofarligt för miljön.

Framtidens metanoldrift är dock en annan!

Jättefärjan Stena Germanica (Göteborg-Kiel) har alltsedan 2015 ren M100 som primärbränsle. Volvoägaren, kinesiska Geely har testat och utvecklat metanoldrift i 15 år och saluför ett tjugotal fordonsmodeller, alltifrån personbilar till bussar och större lastbilar. På Island har Geely framgångsrikt kört sex bilar av modell Emigrand 7 på M100 under några år, då försedda med en liten bensintank för kallstarter. Metanolen framställs vid ett geotermiskt kraftvärmeverk, med isländska CRI:s elektrolysteknik – något även för Eon-KumBro?

Framtidens metanoldrift är dock en annan! När Volvo lastvagnar i dagarna talar om utveckling av bränslecellsteknik associeras detta med stora tryckkärl med vätgas. Glöm det!

Danska SerEnergy var 2015 först i världen med att driva en Fiat 500 som bränslecellshybrid med ett litet (laddbart) litiumjonbatteri och en tank med – metanol. Se Figur 2! Metanolen omformas vid bilens bränslecellspaket till (CO2 och) vätgas (H2), som med luftens syre bildar (vatten H2O och) el, som laddar batteriet.

Överskottsvärmen kan nyttjas för kupén. SerEnergys teknik är fördelaktig vid långa gångtider, som för taxi, buss, lastbil – och fartyg.

Hjälp till att bota regeringens etanol-hype!

En stor förtjänst med el-MeOH är den enkla infrastrukturen med mackar – en enda tank med metanol-vatten-blandning och en pump – jämfört med ett dyrt, helt nytt system för vätgas. För alternativet väte vid trycket 700 bar ökar tankvolymen 14 och -vikten 6 gånger för samma lagrade energi. (Batteriet vid ren eldrift ökar volymen 9 och vikten 30 gånger!) DTI anger att Fiat-hybriden kommer dubbelt så långt på en liter metanol som Peugeoten på M100. OK har sedan 2015 en tankstation i Ålborg. Danska Blue World Tech och kinesiska Aiways avser att 2021 lansera Aiways-suven U5 som el-MeOH-hybrid. Hinder hos oss: Etanolhypen.

USA:s energidepartement beräknade 2018 att det europeiska turbopropplanet ATR 72 som el-MeOH-hybrid får en dubblerad räckvidd jämfört med dagens flygfotogen. Utsläppen minskar med 90 procent och bullret med 65 procent.

Hjälp till att bota regeringens etanol-hype! Framtidens gröna bränslen är blå!

Per-Åke Andersson

Glanshammar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel