Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Från tillrättalagda snabbmatslekplatser till platser som utmanar

Annons

Under de senaste åren har ett utvecklingsarbete kring våra lekmiljöer pågått på olika sätt. Med kanske Sveriges mest drivande tjänstemän inom området och ett starkt stöd från politiken har vi påbörjat en viktig resa. Gröna och unika leklandskap och lekmiljöer har byggts istället för tillrättalagda lekplatser. Befintliga naturmiljöer har tagits in i leken, lekmiljöerna har fått sin egen karaktär och blivit mer utmanande både för kropp och kreativitet.

De flesta av dagens lekmiljöer är för motoriska och fantasifattiga, det kan liknas vid snabbmatslekplatser – lätta att bygga och lätta att förvalta. För att stimulera barns rörelse i alla åldrar krävs större variation och platser som är mer utmanande. Leken är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor, för barn är lek lika viktigt som att sova och äta, det är bakgrunden till det utvecklingsarbete som skett angående barns lekmiljöer i Örebro kommun de senaste åren.

Kunskapen om hur viktig utomhusleken är för hjärnan och kroppens utveckling är ett samhällsproblem som sällan uppmärksammas.

Vi växer och blir fler, det påverkar stadsmiljön och det blir färre oplanerade mellanrum. Barns tid är i dag också mer schemalagda än tidigare, det spenderas mer tid i förskola, skola, fritids och aktiviteter ledda av vuxna, det är bra på många sätt men rörelsefriheten för barn att leka och utforska nya målpunkter på egen hand har samtidigt steg för steg begränsats. Undersökningar visar att barn i dag är alldeles för stillasittande vilket lett till ett folkhälsoproblem. Kunskapen om hur viktig utomhusleken är för hjärnan och kroppens utveckling är ett samhällsproblem som sällan uppmärksammas. Sammantaget betyder det att vi behöver ställa högre krav på dagens lekmiljöer.

Exempel på lekmiljöer som arbetats med är Varbergaprojektet, ett samarbetsprojekt där man arbetat med inkludering på olika sätt med barn. Där finns en låghöjdsbana med en utmanande miljö som är uppskattad och en mötesplats för barn och vuxna från många områden i Örebro. I Varbergaskogen finns också Groddammen, en miljö med höga lekvärden och en omtyckt plats, som utöver detta även levererar ekosystemtjänster. Äventyrsstigen i Brickebacken är ett samarbetsprojekt med partnerskap, familjecentralen, biblioteket och flera förskolor och skolor i Brickebacken. Andra exempel är närlekplatserna Tjäderleken i Björkhaga och den förlängda skolgården i Marieberg.

Att möjliggöra för rika och stimulerande lekmiljöer är en av samhällets viktiga investeringar.

Vi behöver strategiskt fortsätta arbeta för fler möjligheter till utmaning för barn i olika åldrar, att lära sig tänja på sina gränser för utveckling av sin fysiska och sociala förmåga bidrar i sin tur till självförtroende, riskbedömning av sin förmåga och självkännedom. De bästa lekmiljöerna är aldrig färdiga, de ska vara flexibla, karaktärsfulla och vara anpassad till sin omgivning. Vi behöver fortsätta att arbeta med att öka lekmiljöernas attraktionskraft och göra lekmiljöerna mindre tillrättalagda.

Att möjliggöra för rika och stimulerande lekmiljöer är en av samhällets viktiga investeringar. Med barnkonventionen som lag är det ännu tydligare att vi behöver frångå ett vuxenperspektiv vid nybyggnad av lekmiljöer och på ett tydligare sätt visa att vi arbetar utifrån ett barnperspektiv med barnens bästa i fokus.

Ullis Sandberg

Socialdemokraterna, ordförande programnämnd Samhällsbyggnad

Linda Larsson

Centerpartiet, vice ordförande programnämnd Samhällsbyggnad

David Gelinder

Kristdemokraterna, presidieledamot programnämnd Samhällsbyggnad

Anders Olsson

Centerpartiet, ordförande Tekniska nämnden

Gun Carlestam Lewin

Socialdemokraterna, vice ordförande Tekniska nämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel