Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fullmäktigemötet: Nu har valåret tagit riktig fart

Debattens vågor gick höga under måndagskvällens fullmäktigemöte. Det märks att det är valår, när ett interpellationsvar skapar en över timslång allmänpolitisk debatt.

Annons

Oppositionsrådet Maria Haglunds (M) interpellation bäddade på förhand för att kvällens längsta debatt kom att ha ett perspektiv på riksplanet. Där ställer hon nämligen frågan vilken beräkning som ligger till grund för de 55 miljoner som socialdemokraterna säger sig ha förlorat på grund av regeringens politik.

– Det är för lättvindigt att skylla på den sittande regeringen. Försörjningsstödet till exempel ökade redan under S-regeringens tid. Och så har det ju faktiskt varit en global finanskris också, sade Maria Haglund som upprepade gånger i talarstolen efterlyste klart redovisade siffror.

Dan-Åke Moberg (S) var inte överraskande socialdemokraternas både mest flitigt förekommande och mest högröstade agitator. Och de 55 miljonerna var raskt uppe i det dubbla.

– Det är inte någon global finanskris, utan regeringens förda politik som allt sammantaget kostat oss mer än hundra miljoner kronor. Vad gäller redovisningen av siffror så får ni ta reda på det själva. Är man i opposition har man ett ansvar för att ta fram fakta, svarade Dan-Åke Moberg.

De 20 miljoner som Kumla får sig tillförda i år kallades av Lennart Eriksson (S) för valfläsk. Och han fick medhåll av bland andra partikamraten Annika Eriksson som konstaterade:

– Det enda vi möjligtvis kan göra för de 20 miljonerna är att investera upp dem. Lägga in dem i driftbudgeten går inte, eftersom pengarna bara ges som ett engångsbelopp i år.

S-majoriteten och representanter från oppositionspartierna försvarade sina respektive ståndpunkter under drygt en timme. Så nog blev Maria Haglunds interpellation med råge besvarad, om än inte på det sätt som hon själv önskade med någon redovisning av siffror.

Tidigare på kvällen fick även diskussionen om den kommunala konsten ny fart.

– Är det verkligen nog att det ska vara en fråga för styrelsen när de kommunala bolagen köper in konst?, frågade sig Torbjörn Ahlin (C), som liksom övriga oppositionspartier vill att Kumlaborna ska ha mer att säga till om vid inköp av konst.

– Er tanke med att utlysa en tävling vid konstköp är bra, men funkar inte i verkligheten. Det är ingen konstnär som vill ställa upp och tävla, menade Annika Eriksson, (S).

– Om oppositionens representanter behagade vara med på bolagsstyrelsernas möten skulle ni ha större inflytande över konsten. Ni riktar ett misstroende mot styrelser där ni allt för ofta inte deltar fast ni har möjlighet, sade Dan-Åke Moberg, (S).

Beslutet blev enligt s-majoritetens förslag, att konstinköpskommittén kan tillfrågas vid inköp av större offentliga utsmyckningar, men att bolagsstyrelserna i övrigt får handlingsfrihet utan att vara styrda av regler satta av kommunen.

Annons