Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gång- och cykelväg på köpet

En vattenledning mellan Nora och Lindesberg är svår att räkna hem. Läggs ledningar samtidigt för biogas, fjärrvärme, optokabel och avlopp toppat med en gång- och cykelväg kan kostnaden blir mer attraktiv.

Annons

I höstas gav Nora kommun BKT, Bergslagens kommunalteknik, i uppdrag att se över förutsättningarna för en multiledning mellan kommunerna. Det är klart.

En vattenledning på de 16 kilometer mellan Nora och Rya är kostnadsberäknad till cirka 30 miljoner kronor.

Anders Bäärnhielm vid BKT föreslår Nora kommunstyrelse att ge BKT i uppdrag att fortsätta med en förstudie för en multiledning.

I materialet han hittills jobbat fram konstaterar han att med på köpet skulle Nora kommun få möjlighet att ansluta avloppsanläggningar vid Norasjöns östra strand.

Underlätta exploatering

Det skulle bland annat underlätta exploateringen av Lejonbacken samt ansluta områdena Alntorp, Bröstorp, Hammarby samt Kungsheden.

Ander Bäärnhielm förutsätter att ett projekt indelas i olika byggetapper.

Det finns statliga stöd att söka för investeringar i biogas och för bredband samt i viss mån för en gång- och cykelväg.

Enligt utredningen finns inget intresse från Linde Energi för elkabel. Andra elleverantörer har inte tillfrågats.

Förra våren dök frågan upp, om Nora kunde få uppbackning från Lindesberg med vattenförsörjning. Vare sig Nora eller Linde har reservvattentäkter. Kapaciteten från Bälgsjön till Nora är nära sin maxgräns. Däremot har grundvattentäkten i Rya cirka 60 procent av sin nuvarande kapacitet till förfogande. Genom en förbindelse mellan kommunerna skulle även Linde få en viss beredskap. Den reservvattentäkt som diskuterats invid Bottenån och riksväg 68 för Lindesbergs del är inte utredd och ligger långt fram i tid.

Annons