Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ge barnmorskor möjlighet att ge kvinnor trygg och säker vård

Annons

Barnmorskor har kompetens att arbeta med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet, något som innefattar allt från det nyfödda barnet och ungdomsmottagningar, graviditet, förlossning och eftervård samt klimakterium och den äldre kvinnan.

Men vi ser stora brister runt om i vårt land när det gäller vilken typ av vård kvinnor erbjuds. Det finns en oroväckande utveckling i kvinnosjukvården, då man väljer bort att anställa legitimerade barnmorskor, och istället anställer andra professioner, som är oumbärliga i vården, men som saknar kompetens gällande sexuell och reproduktiv hälsa. Professioner utan rätt utbildning bedömer nyförlösta kvinnor och barns hälsa, utför avancerade gynekologiska cellprovtagningar och handlägger komplicerade tillstånd som kräver barnmorskans specialistkompetens.

Den ojämlika vården fortsätter även efter den fertila perioden, något som kan vara en påfrestande tid för kvinnor.

Om kvinnor inte får rätt stöd i samband med barnafödande, påverkar det, inte bara hälsan i nuläget, utan också hälsan hos moder och barn under hela livet. Bristande kompetens kan leda till att allvarliga fysiska och psykiska komplikationer hos moder och barn inte uppmärksammas, med risk för liv och hälsa.

Man väljer också att stänga förlossningskliniker på landets mindre orter utan att ta hänsyn till vad kvinnor själva kan och vill göra egna informerade val om, oftast utan att analysera vilka kort- och långsiktiga konsekvenser den centraliserade förlossningsvården kan få för kvinnan, barnet och familjen.

Den ojämlika vården fortsätter även efter den fertila perioden, något som kan vara en påfrestande tid för kvinnor. De psykiska och fysiska besvär som kan kopplas till en hormonell omställning, kan leda till ohälsa och sjukskrivning, något som är kostsamt både för samhälle och individ. Klimakteriet är en naturlig del av en kvinnas liv, något som barnmorskor har kompetens för att handlägga. Idag tvingas kvinnor ofta vända sig till läkare på vårdcentraler, som ofta saknar kunskap om den senaste utvecklingen inom sexuell och reproduktiv hälsa, istället för till barnmorskeledda klimakteriemottagningar. Det är vare sig kostnadseffektivt eller vad kvinnor har behov av.

Det är dags att investera i kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa!

Vårdförbundet organiserar majoriteten av Sveriges barnmorskor och har receptet för att bota bristen på tillgänglig och säker vård för landets kvinnor: Låt barnmorskor arbeta med kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa under hela livet och skapa fler barnmorskeledda enheter med en utökad förskrivningsrätt för professionen.

Genom att värdera barnmorskors unika kompetens inom sexuell och reproduktiv hälsa, ger man också barnmorskor möjlighet att arbeta i hela sitt kompetensfält och förbättrar kvinnors möjlighet till en trygg och säker vård i hela landet. Det är dags att investera i kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa! Barnmorskor har nyckeln till en god kvinnohälsa under hela kvinnans liv!

Åsa Mörner

barnmorska och förbundsstyrelse-

ledamot samt styrelseledamot avd Örebro, Vårdförbundet

Rósa Ólafsdóttir

barnmorska styrelseledamot avd Örebro, Vårdförbundet

Ulrika Hedelind, vice ordförande

avd Örebro, Vårdförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel