Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gemensamma satsningar ökar förutsättningarna för en hållbar framtid i Örebro län

Annons

Region Örebro län är ett av sju län som tillsammans med intressenter i länet samt i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Gotland arbetar för en hållbar infrastruktur och kollektivtrafik, i samarbetet, En bättre sits. I praktiken benämns denna region, med alla län, Stockholm - Mälarregionen. Samarbetet är till för att underlätta människors liv genom bättre pendling till arbete och studier, resande och inte minst transporter.

Min uppfattning är att det är klokt att samarbeta, på olika sätt, i frågor där det behövs förändring och där man delar en gemensam syn på de utmaningar vi gemensamt står inför. Det gemensamma arbetet över såväl parti- som länsgränser syftar till att bana väg för en starkare tillväxt, bättre infrastruktur och fler arbetstillfällen i hela landet.

I Stockholm - Mälarregionen bor cirka 3 800 000 människor, 46 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) skapas här och cirka 2 400 000 arbetar i regionen.

Utmaningarna framöver är flera:

Transporterna behöver bli mer hållbara och utsläppen av, bland annat, växthusgaser från transportsektorn minska.

Stark tillväxt med ökade person- och godstransporter har gett överbelastade väg och järnvägar, vilket måste åtgärdas

Trängsel och förseningar måste förebyggas genom satsningar på underhåll och i det längre perspektivet utbyggnad

Stockholm – Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen till 2050

Att samarbeta över parti- och länsgränser är inte detsamma som att alla parter tycker lika från början.

För Örebro läns del handlar det bland annat om Hallsbergs rangerbangård som behöver utvecklas. Likaså Mälarbanan och Västra stambanan som är länets viktigaste förbindelser för gods- och persontrafik med tåg. Tittar man på vägnätet är Örebro län ett logistiskt nav gällande godstransporter på väg, det ser vi bland annat då flera stora privata aktörer väljer att etablera sina centrallager här. Det handlar exempelvis om E20, E18, RV 50 och 51 som ska klara trycket med ökade transporter.

De framtidsutmaningar som Stockholm - Mälarregionen har, sätter stor press på beslutsfattare från lokal till nationell nivå.

Att samarbeta över parti- och länsgränser är inte detsamma som att alla parter tycker lika från början. Flera olika sakfrågor måste diskuteras och i bästa fall leda till samsyn för att på så sätt, i konkurrens med andra regionala intressen, få igenom mer av det man tror på. Så möter vi bäst framtiden .

Oskar Svärd

Moderaterna, kommunalråd Kumla, 2:e vice Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Region Öre bro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel