Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Granskningen av Örebro Pride: SVT Nyheter Örebro riktar grova anklagelser mot oss – utan någon grund

Annons

Nyligen ”granskade” SVT Nyheter Örebro föreningen Örebro Pride och det bolag som ansvarat för bland annat sponsorarbetet. Med hjälp av ett tips, ett löst dokument av hundratals och anonyma vittnesmål svartmålas vi som initiativtagare till Örebro Pride och ansvariga för sponsorarbetet.

De lösa anklagelser, som SVT publicerat utan att belägga dem, har skapat stor uppgivenhet och sorg hos oss som initiativtagare till Örebro Pride. Några dagar innan reportaget blev vi kontaktade av SVT som ville ha allmänna kommentarer kring de anonyma synpunkterna och den ekonomiska relationen mellan föreningen och Mefab. Vi bad om specifika uppgifter vi kunde bemöta men fick inget konkret svar. Det enda ekonomiska dokument som presenterades för oss – ett lösryckt dokument från en sjuårig verksamhetsperiod – var ryckt ur sitt sammanhang. Och det hör till saken att ingen fortfarande kunnat påpeka något fel eller avtalsbrott vi skulle ha begått.

Om SVT hade velat utföra en seriös och något sånär komplett granskning hade man bara behövt vänta

Vi fick SVT:s svar att de var nöjda med sitt underlag men att om vi inom 1,5 dygn – från onsdag eftermiddag till fredag förmiddag – kunde de ta hänsyn till dem. Det var inte möjligt. Vi har heltidsjobb och revisionsbyrån som gjort en oberoende granskning hade ingen möjlighet att hinna presentera materialet på 36 timmar.

SVT satte en tidsram som vi inte kunde påverka och gjorde det trots att det inte ur någon synvinkel var bråttom att publicera eller att man hade någon deadline man var tvungen att ta hänsyn till. Om SVT hade velat utföra en seriös och något sånär komplett granskning hade man bara behövt vänta – men för SVT var agendan redan satt. Man skulle – med ett enskilt dokument och ett anonymt vittne i sändning – publicera en partsinlaga med vinkel satt utan hänsyn till verkligheten. En enda sak hade hänt om SVT väntat – att man fått ett underlag som gjort att man tvingats revidera tanken på att publicera de ogrundade påhoppen på oss. Den risken ville inte SVT ta.

Föreningen har sedan dess bland annat ansvarat för bidragen från Örebro kommun och Region Örebro.

Mellansvenska Företagslinjen AB genom Anna Örenius och Brittinger Örenius, tog under hösten 2011 kontakt med RFSL i Örebro. Bakgrunden var idén att etablera en Pridefestival i Örebro. Dåvarande styrelse var positiv men ansåg inte att föreningen just då hade kraft att genomföra en större festival men var öppen för ett samarbete med oss.

Mefab genomförde 2012 den första festivalen och den har sedan genomförts varje år till och med 2018. Mefab har haft i uppdrag att ansvara för sponsorarbetet, har varit ansvarig för praktikanter, lokaler och utställarverksamhet. Under 2014 bildades, på initiativ av Anna Örenius, en Prideförening för att bredda insyn och verksamhet. Föreningen har sedan dess bland annat ansvarat för bidragen från Örebro kommun och Region Örebro.

Sammantaget har cirka en tredjedel av kostnaderna finansierats via bidrag, resterande via sponsorintäkter och intäkter från utställare.

Vi anser, som initiativtagare, att vi bidragit till detta tillsammans med volontärer och övriga engagerade.

Festivalen har växt till en av Sveriges större Pridefestivaler med cirka 9 000 deltagare i paraden, 14 000 besökare i Stadsparken och ett stort antal seminarier. HBTQ-frågorna har fått ett omfattande genomslag i media, kunskaper spridits i stor utsträckning och opinion bildats.

Vi anser, som initiativtagare, att vi bidragit till detta tillsammans med volontärer och övriga engagerade.

Under årens lopp har Mefab fortsatt med sponsorarbetet då kontakter med företag och organisationer varit upparbetade. Ett avtal har utarbetats mellan Mefab och Föreningen Örebro Pride. Avstämning och redovisning har skett löpande till föreningen.

Till massmedia har vi bifogat en sammanställning som gjorts av Nygårdens Revision i Örebro som visar de ekonomiska flödena under åren. Utslaget på sex år innebär det cirka 25 000 kr per år i ersättning för det arbete Mefab utfört. Huruvida det ska anses skäligt eller ej får andra avgöra.

Vi vet bara att utöver detta har en oerhörd mängd timmar av ideellt arbete utförts inte minst av Anna Örenius, som under dessa år burit en central funktion för genomförande, samordning och planering av Örebro Pride.

SVT:s illa underbyggda publicering har så här långt delats fler än 500 gånger i homofobiska och högerextrema grupper på sociala medier.

Det är obegripligt hur SVT:s ”granskare” kan påstå att stora resurser gått till ”ägarnas fickor”. Det har skadat oss och andra i flera avseenden. Inte minst funderar vi på vilka som vågar ta initiativ och försöka utveckla viktiga projekt i Örebro. SVT:s illa underbyggda publicering har så här långt delats fler än 500 gånger i homofobiska och högerextrema grupper på sociala medier. Hur ställer sig SVT till det? Vilket ansvar har SVT i detta ärende?

Det är också märkligt att flera icke anonyma personer från Prides styrelser skickat mail, ringt med mera för att ge sin bild av Örebro Prides arbete, en bild som är helt annorlunda, men inte blivit kontaktade av SVT.

Det är bra att media granskar hur skattemedel används men det bör ske på sakliga grunder och väl underbyggt.

SVT:s publiceringar är nu anmälda till Granskningsnämnden.

Brittinger Örenius

Anna Örenius

SVT svarar på kritiken: SVT har inte haft för avsikt att smutskasta Örebro Prides arbete

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons