Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gruvdirektör förespråkar en rättsosäker prövning

Replik

Maria Sunér, vd i Svemin, påstår i NA 17 maj att gruvbranschens önskan är en effektiv och rättssäker prövning. Men hon kräver i praktiken det motsatta, när hon vill öppna gruvor utan att först pröva om området är lämpligt. Svemin lobbar för att påverkan från lakvatten och kemikalier från dagbrott och avfallsupplag på känsliga och skyddade djur och växter inte ska undersökas förrän bearbetningskoncessionen och platsen redan är bestämd.

Problemet är att minerallagen, med anor från 1600-talet, kolliderar med modern miljölagstiftning och EU-direktiv. Gruvor ska prövas enligt minerallagen, men i den prövningen ingår att även tillämpa 3 och 4 kapitlet i miljöbalken. Då – och endast då – prövas om användningen av platsen för gruvverksamhet är lämplig.

... klimat- och miljöskydd står inte i motsats till varandra utan går hand i hand.

Om platsen ligger i eller nära ett område som är skyddat på grund av sitt värdefulla natur- och djurliv, det vill säga ett Natura 2000-område som Vättern, måste miljökonsekvenserna naturligtvis utredas. För att slippa ineffektiva och oförutsägbara prövningsprocesser bör självklart all miljöpåverkan undersökas först och inte uppdelat i olika sammanhang.

Maria Sunér försöker motivera sitt angrepp mot miljölagstiftningen med omsorg om klimatet. Men klimat- och miljöskydd står inte i motsats till varandra utan går hand i hand. En grön omställning blir aldrig grön om gruvbolag, med företrädare som Maria Sunér, får råda.

Greta Thunberg betackar sig nog för att bli indragen i Svemins kampanj. Vi står på tröskeln till den sjätte massutrotningen och en miljon arter riskerar att försvinna enligt FN.

Gruvlobbyn har lyckats få de borgerliga partierna att ta ett förhastat och miljöfarligt beslut i riksdagen.

Gruvnäringen bidrar fortfarande i huvudsak till problemen, istället för att vara en del av lösningen.

Det finns undantag. LKAB arbetar med ett projekt som kan ta fram en tredjedel av Europas behov av jordartsmetaller ur sina gamla avfallsupplag. Det finns stora möjligheter att utveckla ”urban mining” och återvinning. Det finns också flera nya lovande energilagringsmetoder som inte är beroende av gammal metallkrävande batteriteknik.

Gruvlobbyn har lyckats få de borgerliga partierna att ta ett förhastat och miljöfarligt beslut i riksdagen. Vi upprepar därför: lokalpolitiker runt om Vättern, engagera er för att gruvor precis som andra industriprojekt ska prövas förutsägbart, effektivt och rättssäkert enligt miljöbalken och EU:s bindande direktiv.

Låt inte gruvlobbyn vilseleda era riksdagskollegor. Ingen klimatomställning kan kallas grön om den berövar oss det viktigaste livsmedlet: tillgången till rent vatten.

Elisabeth Lennartsson

ordförande Aktion Rädda Vättern

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel