Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Gruvlobbyn är ett hot mot den gröna omställningen

Slutreplik från Aktion rädda Vättern.

Svemins vd Maria Sunér återkommer med ett vilseledande inlägg i NA 10 juni angående gruvnäringen och påstår samtidigt att Aktion Rädda Vättern ”slirar på fakta, eller möjligen har missuppfattat läget.”

Påståendet att beslut om bearbetningskoncession inte innehåller en miljöprövning är direkt falsk.

Sunér nämner inte med ett ord risken att gruvprojektet Norra Kärr kan förorena både Vättern och Sommen med giftigt gruvavfall, innehållande tungmetaller och radioaktiva ämnen. Det mest uppseendeväckande är dock att verkställande direktören för Svemin, branschorganisationen för gruvor i Sverige och tillika medlem i Svenskt Näringsliv, avslöjar sin fullständiga okunnighet om gällande miljölagstiftning och minerallagens tillämpning. Eller så hoppas hon att vi är okunniga?

Påståendet att beslut om bearbetningskoncession inte innehåller en miljöprövning är direkt falsk. Det står uttryckligen i minerallagen att det är i denna prövning myndigheterna ska tillämpa 3 och 4 kapitlet i miljöbalken – och endast vid denna prövning.

Det är här det ska beslutas att ”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.” (3 kap. 3 § miljöbalken.)

Det är här det står att ”En användning av mark och vatten som kan påverka ett naturområde” som har utsetts till Natura 2000 ”…får komma till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats.” (4 kap. 8 § miljöbalken.)

Det är här skon klämmer: Svemin vill att Bergsstaten ska pröva platsens lämplighet men utan att blanda in påverkan på känslig natur. Sunér vill ge tillstånd ”…utan att med stor noggrannhet beskriva hur en verksamhet som fortfarande befinner sig på idéstadiet kommer att påverka arter och habitat i ett närliggande Natura 2000-område.”

Den vill få politikerna att försämra miljöskyddet och bara göra det enklare och billigare att gräva upp mineralerna.

Om det låg till så, som Sunér påstår, att Bergsstaten bara ska ta ställning till om det finns en ekonomiskt brytvärd mineralfyndighet och att platsen är tekniskt möjlig för utvinning, hade det varit bra. Då skulle Bergsstatens tillstånd bara vara ett slags förhandsbesked till ett projekt ”som befinner sig på idéstadiet”. Den verkliga och avgörande prövningen skulle istället göras av länsstyrelsen enligt miljöbalken, på samma sätt som all annan industri prövas. Då skulle samtliga miljöbalkens kapitel tillämpas, inklusive 3 och 4 kapitlet samt till exempel 2 kapitlets hänsynsregler och 5 kapitlets miljökvalitetsnormer. Det skulle då ske i en och samma prövning och Bergsstatens roll skulle underordnas miljöbalksprövningen.

Men det är inte detta gruvlobbyn eftersträvar. Den vill få politikerna att försämra miljöskyddet och bara göra det enklare och billigare att gräva upp mineralerna. Det är kanske smart av Svemin att i sin strid för särintresset låtsas bry sig om klimatet. Men vi som bor i Vätterbygden ska inte tvingas välja mellan skyddet av rent vatten och klimatkollaps.

Som tur är bluffar gruvlobbyn när den påstår att Norra Kärr måste grävas upp för att stoppa upphettningen av planeten. Det är tvärtom: en effektiv klimatpolitik går hand i hand med värnandet av den biologiska mångfalden och skyddet av vår dricksvattenförsörjning.

Lisa Lennartsson

ordförande Aktion rädda Vättern

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel