Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ansluts inte till kommunens VA-nät

Kommunen har inte för avsikt att knyta Silvergruvan till det kommunala VA-nätet. Brunnar innehåller arsenik, men hushållen är för få enligt kommunens bedömning.

Annons

Lagen om allmänna vattentjänster säger att kommunen ansvarar för att invånare har tillgång till bra vatten. Om ett antal fastigheter är belägna i ett större sammanhang. Enligt Katja Sällström, enhetschef på länsstyrelsen, är praxis runt 20 bostäder.

Frågan om vattenförsörjningen har aktualiserats i Silvergruvan i samband med ett saneringsprojekt efter ett gammalt vaskverk som lämnat tungmetaller kvar i jord och sand. Det rör sig om bland annat arsenik. Det har uppdagats att arsenik även finns i dricksvattnet.

Länsstyrelsen har därför ställt frågan till Hällefors kommun om man anser sig ha några skyldigheter.

Bergslagens kommunalteknik, BKT, som är ansvarig för kommunens vattenverksamhet, har utrett frågan. Några planer på kommunal VA-försörjning i Silvergruvan finns inte.

Antalet fastigheter med otjänligt dricksvatten är enligt BKT:s bedömning inte nog många.

Tidigare provtagning har omfattat 21 fastigheter. Resultatet visar att sex av dessa har otjänligt råvatten. Enligt BKT kan det lösas med enskilda reningsanläggningar. Vem som ska installera dessa framgår dock inte.

Mer läsning

Annons