Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsgrupp ska ta reda på varför

En arbetsgrupp inom val- och demokratinämnden ska titta närmare på medborgarundersökningen som SCB har genomfört i Hällefors kommun.

Annons

I fjol utförde Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av kommunen en medborgarundersökning. Utgångsfrågan var: Vad tycker du om Hällefors kommun. Det visade sig att invånarna inte är särskilt nöjda med sin hemort. Bland annat framkommer att 16 procent av de tillfrågade kan rekommendera vänner att flytta till Hällefors medan 52 procent vill avråda från detsamma.

Kommunens informationsansvarige Thorsten Schnaars säger att det är en attitydundersökning och att den inte är heltäckande.

– Det kan finnas viss kunskapsbrist. Har man inte barn inom förskolan är det svårt att svara på sådana frågor, exempelvis. Undersökningens resultat är bara ett verktyg där vi känner några av hälleforsborna på pulsen.

500 tillfrågade

Totalt 500 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18–84 år har erbjudits delta. 59 procent svarade.

– Svarsfrekvensen är näst högst bland de 128 kommuner, jämförbara med vår, som deltog i undersökningen i fjol. Det tyder på ett intresse, att människor vill vara delaktiga, säger Schnaars.

Han har plockat fram de mest positiva delarna och pekar på det som deltagarna varit mest missnöjda med.

– Flertalet ser Hällefors som en trygg plats att bo på och att här finns fritidsmöjligheter. Däremot behöver kommunikationer, arbetsmöjligheter och även utbildning utvecklas.

Lågt förtroende

Schnaars konstaterar vidare att vatten, renhållning, räddningstjänst och idrotts/motionsanläggningar ses som positivt. Men att gång- och cykelvägar, miljöarbete och gymnasiet vill man ska utvecklas.

Deltagarna är även positiva i fråga om information och kontakt, men har lågt förtroende för beslutsfattare och ser negativt på de egna påverkansmöjligheterna.

Resultatet ska analyseras. Hela materialet blir föremål under en arbetsdag för politiker och tjänstemän. Val- och demokratinämnden ska också fördjupa sig i undersökningen.

Arbetsgrupp utsedd

– Viktigt att analysera är det låga förtroendet och påverkansmöjligheterna, säger nämndordförande Samuel Ericson (V).

En arbetsgrupp har utsetts som ska ta fram förslag hur nämnden går vidare med undersökningens resultat. I gruppen ingår Samuel Ericson, Wilhelm Tham (GL) och Jonas Domnauer (HOB).

Mer läsning

Annons