Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsmiljöverket ska göra ytterligare inspektioner

Vissa åtgärder har gjorts inom kommunens omsorg med anledning av Arbetsmiljöverkets tidigare kritik, men vissa delar återstår. Ytterligare inspektioner kommer att genomföras.

Annons

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner vid särskilda boenden inom kommunens omsorg och tittat på bland annat hanteringen av hot och våld samt riskbedömningar.

Bland annat framkommer att sjuksköterskor upplever ökad arbetsbelastning orsakad av ansvaret för rekrytering av vikarier under helger. Enligt omsorgen pågår arbete med att skapa bättre rutiner.

Omsorgen ser ser också över sjuksköterskornas befattningsskrivningar, men detta skapar viss oro bland sköterskorna, enligt Arbetsmiljöverket. Sköterskorna undrar hur deras yrkesroll påverkas i den nya organisation kommunen tagit fram.

Skapar oro

Den nya organisationen som sjösätts sommaren 2012 skapar också oro. För att dämpa denna ska omsorgen inom en nära tid ge personalen information i stormötesform.

Även de besparingar som kommunen ska genomföra medför funderingar bland personalen. Konsekvens- och riskbedömningar ska göras och personal ska få kontinuerligt stöd enligt chefernas uppgifter till Arbetsmiljöverket.

Vidare framkom det vid en tidigare inspektion att det är oklart om alla inträffade tillbud anmäls av arbetstagarna. Arbetsmiljöverket betonade vikten av att ha rutiner för att utreda orsaker till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud i arbetet. Enligt uppgifter omsorgen ger vid senaste inspektionen ska personalen få information om detta vid arbetsplatsträffar.

Stora påfrestningar

Ökad vårdtyngd orsakar stora påfrestningar på personal enligt Arbetsmiljöverket.

Genom omfördelning i schema inom äldreboende har omsorgen minimerat ensamarbetet och på så sätt försökt möta problemen.

Nattpersonal har upplevt hög arbetsbelastning och vid den uppföljande inspektionen konstateras att larmen kartlagts, fler dörrlarm installerats och en omstrukturering av arbetet genomförts. Arbetssituationen upplevs nu mindre stressig.

Ärendena ska följas upp av Arbetsmiljöverket. Vissa delar av kritiken, vilka åtgärder som vidtas, ska kommunen redovisa skriftligen. En uppföljande inspektion beträffande bland annat arbetsbelastning och oro sker i januari.

Mer läsning

Annons