Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i hygien och bemötande

Brister i vård och omsorg om en 86-årig man har uppmärksammats på ett av kommunens äldreboenden. En lex Sarah-anmälan har upprättats lokalt.

Annons
Säkrare vård. Omsorgsnämnden i Hällefors har tagit fram rutiner för anmälan enligt såväl Lex Maria som Lex Sarah för att säkerställa att vård och omsorg håller en god kvalitet.

Det är den sociala omvårdnaden som inte har fungerat tillfredsställande enligt anhöriga till en äldre man. Ärendet har tagits upp av omsorgsnämnden och kommunens ärendeutskott.

Vad som uppmärksammats är bland annat att mannen inte fått tillräcklig hjälp med hygien eller skötsel i det egna hemmet. Personalen har inte visat tillräcklig hänsyn till självbestämmande och integritet. Man påtalar även avsaknad av respekt i bemötandet av anhöriga.

Berörd enhetschef gör bedömningen att personalen brustit i både kunskap, förhållningssätt, omdöme och dokumentation. Man har inte heller anmält förhållanden enligt de rutiner som verksamheten har fastställt.

Enhetschefen har haft samtal med mannens anhöriga. Samtal har också genomförts med berörd personal som fått instruktioner om hur de beviljade insatserna ska utföras.

Man har även haft en genomgång av dokumentationsrutiner som sker i särskilda journalpärmar. Personalen ska signera när beviljade insatser är utfärda samt dokumentera avvikelser från fastställd genomförandeplan. Enhetschefen framhåller att dokumentationen är viktigt för att kvalitetssäkra verksamheten. Nya rutiner ska successivt införas och samtidigt utbildas personalen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Gunnel Arvidsson, har redogjort för ärendeutskottet i saken som beslutat att ärendet avslutas. Det är först om missförhållanden inte avhjälps utan dröjsmål som omsorgsnämnden ska anmäla ärendet till Socialstyrelsen.

FAKTA

Lex Maria – bakgrunden till namnet är en incident från 1963 då fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm avled till följd av felbehandling. De injicerades med desinfektionsmedel i stället för bedövningsmedel.

Lex Sarah – namnet är hämtat från undersköterskan Sarah Wägnert som 1997 offentligt berättade om vanvård på ett vårdhem i Solna.

Mer läsning

Annons