Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brister i kommunensmåltidsverksamhet

Måltidsverksamheten inom kommunen visar på en rad brister. Det framkommer i en delrapport av en större måltidsutredning. Här konstateras också att verksamheten bör bli mer kostnadseffektiv.

Annons
Måltiden. Hällefors kommun vill vara en måltidskommun. Nu görs en utredning för att beslutsfattare ska få ett helheltsperspektiv på frågor kring matverksamheten.

Konsultföretaget Dining development utreder på uppdrag av Hällefors kommun måltidsverksamheten inom förskola, skola och äldreomsorg. Syftet är att få en kartläggning, ett helhetsgrepp, för framtida beslut. Ansvariga för verksamheten är omsorgs- och bildningsnämnd.

Utredningen pekar bland annat på att det saknas tydlig styrning och mål för verksamheten. Även principer för uppföljning saknas. Det gäller både ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och livsmedelskontroll.

Båda nämnderna saknar i dag ändamålsenlig systematisk kvalitetsuppföljning av måltid inom såväl förskola, skola som äldreomsorg. Det görs ingen uppföljning av näringsinnehåll eller näringsintag. Utredningen säger att det därmed inte är någon garanti att måltidens näringsinnehåll är tillräckligt bra eller att barn, elever och äldre får 30 procent av sitt dagsbehov av näring via lunchen.

Vidare säger rapporten att samtliga kök är utslitna och inte ändamålsenliga. Lokalerna har sådana brister att de varken följer livsmedels- eller arbetsmiljölagstiftning.

Bedömningen i utredningen är att kommunen måste ha en mer kostnadseffektiv måltidsproduktion. Detta för att säkerställa bland annat kvaliteten. En slutsats man drar är att det borde vara en fördel att producera alla måltider, till både vård, äldreomsorg, förskola och skola, i samma kök.

Cook chill, att maten tillagas och kyls för att sedan transporteras till brukarna där maten värms upp, infördes 1993. Enligt delrapporten råder stor okunskap allmänt i kommunen om tillagningstekniken och vad den innebär. Personal behöver utbildas.

Delrapporten har lämnats till omsorgs- och bildningsnämnd och ska vara en utgångspunkt för en fördjupad analys och en slutraport. Kommunen har också en halv arbetsdag 31 maj med rapporten som utgångspunkt.

Antal portioner

Totalt 1 285 lunch/middagsmåltider per dag tillagas i kommunens olika tillagningskök. Tillkommer gör frukost, mellanmål och kvällsmat.

I Klockarhagsskolans centralkök tillagas 1 200 portioner/dag, 50 vid förskolan Masken samt 35 inom omsorgsförvaltningen.

KÄLLA: Dining development

Om skolmåltiderna

Enligt Skolmatens vänners statistik 2009 kostar skolmåltiderna i Hällefors 6 520 kronor per elev/år. Snittkostnaden i Örebro län är 5 140 kronor.

Snittkostnaden för råvaror till en skollunch per elev i landet är drygt 11 kronor, motsvarande kostnad i Hällefors 2009 var 8,79 kronor per måltid.

KÄLLA: Dining development

Mer läsning

Annons