Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre chefer i omsorgen

Färre chefer inom kommunens omsorgsförvaltning är en sannolik utveckling. Detta med anledning av alla neddragningar i verksamheten totalt.

Annons

En arbetsgrupp har jobbat med att ta fram ett förslag till ny organisation inom omsorgsförvaltningen. I gruppen ingår Lilian Stenqvist(S) som sammankallande samt Ulrika Mellkvist (C) och Kiki Falk (M).

Eftersom kommunen minskar antalet boendeplatser inom äldreomsorgen och drar ner i personalgrupperna krävs också en mindre organisaton totalt sett i framtiden.

– Vi kan inte behålla en lika stor ledningsorganisation om verksamheten minskas, säger Lilian Stenqvist.

Arbetsgruppens uppdrag har varit att ta fram förslag samt att göra en kostnadsberäkning som jämförelse med nuvarande organisation.

– Som det ser ut nu kommer det att bli färre budgetansvariga chefer i den nya organisationen, med andra ord en mindre ledningsgrupp, säger Lilian Stenqvist.

I dagens organisation har man totalt åtta chefer varav fem är placerade inom äldreomorgen där en av cheferna även har ansvar för psykiatrin, två chefer finns inom handikappomsorgen samt en inom individ- och familjeomsorgen.

Arbetsgruppen har lagt fram två olika förslag, ett med fyra och det andra med fem chefer.

Omsorgsnämnden har bestämt att en ny framtida organisation ska sjösättas och nu får förvaltningen i uppdrag att konkretisera förslagen samt ta fram jämförande kostnadsberäkningar.

I mars ska utredningen vara klar och presenteras för omsorgsnämnden.

Annons