Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fortfarande ovisst kring Björskogsnäs

Kommunen fortsätter att undersöka möjligheterna till en försäljning av naturreservatet Björskogsnäs. Områdets framtid är fortfarande oklart.

Annons
Guckusko, Sveriges största orkidé. Björskogsnäs är blommans största växtlokal i Örebro län.

I samband med kommunens fastighetsutredning överfördes ansvaret för samtliga fastigheter till Hällefors bostads AB. Men frågorna kring Björskogsnäs hänger fortfarande i luften.

I slutet av november 2011 beslutade kommunstyrelsen att låta utreda möjligheterna att sälja Björskogsnäs. Området ägs av kommunen, men Länsstyrelsen är förvaltare av reservatet och ansvarar för dess skötsel. Kommunen har däremot ansvar för underhåll av byggnaderna.

I fastighetsutredningen framkom att underhålls- och renoveringsbehov finns på gårdarna till en kostnad på närmare 1 miljon kronor. I kommunens kamp att jaga kostnader har försäljningsfrågan väckts.

Kommunen vände sig till Länsstyrelsen med ett antal frågor, bland annat om det ens är möjligt att släja ett naturreservat.

– Länsstyrelsen har även kopplat in Naturvårdsverket. Men några svar har vi inte fått än, säger kommunchef Lena Sahrblom.

Enligt regelverket är det möjligt att sälja ett naturreservat. Oavsett vem som är ägare kvarstår skötselkraven. Länsstyrelsen har dock tagit initiativ till att diskutera frågan närmare med kommunen. Enligt naurvårdsbiolog Michael Andersson är frågan mer komplicerad än man först trodde och länsstyrelen vill ha den ordentligt belyst.

Ett möte har hållits och båda parter uttryckte förhoppning om ett utökat samarbete i fråga om Björskogsnäs framtid. Mer har dock inte hänt.

Christina Johansson (M) håller fast vid uppfattningen att pröva en försäljning.

– Ägandet blir trots allt en kostnad för kommunen, säger hon.

Bidrag går att söka för olika åtgärder, men Lena Sahrblom tillägger att det oftast innebär en viss medfinansiering.

Att ägandet innebär kostnader är en realitet, men till detta måste kommunen ta sig råd anser Örjan Fredriksson, ordförande i Hopajola.

– Det är en fantastisk naturresurs och här finns stor potential till utveckling.

Enligt uppgifter från länsstyrelsen är Björskogsnäs ett av de mest välbesökta naturreservaten i länet med omkring 10 000 besökare per säsong.

Försäljningsfrågan utreds nu vidare och i höst ska ett beslutsunderlag finnas på politikernas bord.

Mer läsning

Annons