Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kerstin är en aktiv medborgare

En välkomnande julgran och uppsnyggning av Stationsvägen. Ett par medborgarförslag som Kerstin Nyström lagt som också blivit verklighet.

Annons
Vill vara delaktig. Kerstin Nyström tycker det känns roligt att kommunen hörsammat hennes medborgarförslag, bland annat att snygga till Stationsvägen. För några år sedan planterades en rad träd här som ska bli en framtida allé. Mer finna att föra och utvecklande förslag är på gång.

Det var en skön känsla som infann sig hos Kerstin inför senaste julfirandet när belysningen monterades och tändes i granen intill länsväg 244, på infarten av Hällefors tätort.

– Ett enkelt förslag att genomföra, men det visar att det faktiskt är möjligt att påverka.

Det var inte första gången som Kerstin fått gehör för medborgarförslag hon lämnat in. För flera år sedan föreslog hon att Stationsvägen borde snyggas upp och några år senare planterades träd till en tänkt framtida allé.

– Jag jobbade som kommunens centrumsamordnare tidigare under några år och det öppnade nog ögonen på mig. Många idéer väcktes när jag gick runt i samhället.

Men det är också andras idéer Kerstin för fram.

– Alla har inte så lätt att skriva ner eller formulera sig. I förslaget ska en motivering presentera. Jo, jag har hjälpt några.

Kerstin tror att invånarnas möjlighet att lämna in förslag till kommunen har betydelse. Det kan öka medborgarnas intresse för den egna bygden och även minska avståndet till beslutsfattarna.

– Det är lätt att gnälla på politiker, att ha synpunkter. Men en väg att göra sin röst hörd är genom medborgarförslag. En möjlighet vi ska vara glada finns och som fler borde utnyttja.

Många kommuner runt om i landet har medborgarförslag, men det finns orter som av olika skäl tagit bort möjligheten.

– En tråkig utveckling som vi hoppas inte ska ske här.

Kerstin tror det är bra om människorna på orten kan väcka frågor. Det är alla tillsammans som utgör samhället påminner hon.

– Mycket hänger på oss själva, också.

Medborgarförslagen kan vara ett sätt att öka delaktigheten, engagemanget och även känslan för den egna orten tror Kerstin. Här är inga förslag eller frågor för små eller för stora. Det kan finnas områden som beslutsfattare, politiker och tjänstemän, inte känner till.

– Som medborgare känns det viktigt att vi alla bryr oss om vår ort. Även om det handlar om mycket neddragningar och brist på pengar måste vi exempelvis ha fint omkring oss. Det ska inte vara hål i asfalten eller sly som gör att det växer igen. Ansiktet utåt är viktigt, både för oss själva som invånare och för besöksnäringen.

Hittills har Kerstin, med egna och andras idéer, lämnat in en handfull medborgarförslag. Hon är inte främmande för att komma med fler.

– Just nu har jag inget särskilt på gång, men det kan säkert dyka upp något.

Välkomnande. Ansiktet utåt för Hällefors som ort är viktigt framhåller Kerstin Nyström som också fått kommunen att hörsamma förslaget om en julgran vid länsväg 244.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Hällefors kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. Även barn, ungdomar samt medborgare i andra länder som ännu inte fått kommunal röstrött.

Förslagen som lämnas ska röra kommunens verksamhet, det som kommunen ansvarar över. Dock inte myndighetsutövning mot enskilda människor eller personärenden.

Handlingen är offentlig, vilket innebär att vem som helst kan ta del av förslaget. Med förslaget måste förslagsställarens namn och adress lämnas, det är således inte möjligt att vara anonym.

Förslaget tas upp av kommunfullmäktige som lämnar det vidare till lämplig nämnd, förvaltning eller annan berörd för att frågan ska beredas, det vill säga utredas.

Målsättningen är att ett medborgarförslag ska behandlas inom ett år.

Mer läsning

Annons