Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen bortser från överklagandet

Kommunen motsätter sig överklagan från V och C angående beslutet att inte ge omsorgsnämnden ansvarsfrihet.

Annons

 I ett svar till Förvaltningsrätten anser kommunfullmäktiges presidium att inget fel begicks när KF fattade beslutet. I överklagan från V och C hävdar partierna att nämnderna skulle getts chansen att lämna förklaringar med anledning av revisorernas kritik. Så skedde inte.

Karin Poppius (V) har tidigare sagt att motiveringen till att inte bevilja omsorgsnämnden ansvarsfrihet inte var tydlig eller saklig. V och C ifrågasätter även om röstresultatet i KF stämmer med protokollet och pekar på att jävs-förhållanden borde utredas.

KF-presidiet, Siv Sander (S), Marguerite Wase (-) och Göran Strömqvist (M), svarar att orsaken till att KF gick emot revisorernas rekommendation att bevilja ansvarsfrihet, var att man ansåg revisorernas kritik var tillräcklig.

Att nämnden inte fått yttra sig var ett förbiseende från KF-ordförandens sida, men man anser ändå att revisorernas uppgifter räckte.

Beträffande jävsfårhållandena i samband med röstningen påpekar Siv Sander att det är ledamöternas personliga ansvar att meddela. Vid detta tillfälle röstade två ledamöter trots att man suttit i nämnden. Båda tog dock tillbaka sina röster. Ordförandens röst blev avgörande.

Nu avgör Förvaltningsrätten utgången.

Mer läsning

Annons