Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturmiljön är en viktig resurs i tillväxtarbetet i hela Bergslagen

Att koppla samman kulturmiljöarbetet med besöksnäringen blir en styrka. Det framhåller Intresseföreningen Bergslaget som tillsammans med Riksantikvarieämbetet genomfört en konferens med målet att hitta vägarna till ökad metvetenhet och kunna blottlägga problemen.

Annons

Kulturmiljöarbetet ska kunna vara en långt större resurs i arbetet med lokal och regional utveckling och tillväxt. Här finns ockå en klar koppling till besöksnäringen, men en rad utmaningar finns efter vägen. Utmaningarna sattes i fokus när Riksantikvarieämbetet arrangerade en konferens med området Bergslagen för ögonen. Tanken med konferensen var att synliggöra utmaningarna men även att få fram hur kulturmiljöarbetet kan bidra i utvecklingsarbetet med ökad tillväxt och besöksnäring.

Politiker och tjänsteman som jobbar i kommuner i Bergslagen strålade samman ett par dagar i Västerås samt Strömsholm för att diskutera och ventilera. Konferensen - kallad Med krut, järnspett eller joystick - ingick som en del i arbetet i det regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet har för att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen. I arrangörsgruppen ingick även Intresseföreningen Bergslaget.

Intresseföreningen Bergslaget samverkar mellan kommuner och regioner inom området Bergslagen. I dagsläget har man 27 medlemmar i 5 län. Målet i föreningens arbete är att positionera och stärka Bergslagen såväl nationellt som internationellt.

Marie Östblom i intresseföreningen är nöjd efter konferensen och upplever att många goda samtal har påbörjats. Besöksnäringen inom kulturmiljöområdet är fortfarande relativt outvecklad upplever hon.

– Man har svårt att hitta positionen i det stora pusslet. Mycket har hänt, meh trots det har vi lång väg kvar och mycket att jobba med. Vi behöver än mer ta bort gränser mellan län och öka samverkan mellan kommuner, säger Marie Östblom.

– Bergslagen kan bli så mycket mer. Hela Sverige ropar efter kulturprodukter. Det gäller att få fram attraktionen, tillägger hon.

Människorna är detta arbete är viktiga och många lokala arbetsgrupper är skapade. I sammanhanget blir varje kommun viktig framhåller Marie Östblom.

– Men det tar tid att jobba med männisor och det gäller att skapa förståelse för detta, hitta en strategi för att få alla med på banan.

Lena Johansson från Riksantikvarieämbetet betonar vikten av att hitta samklangen mellan de politiska målen och utvecklingen samt målen inom kulturmiljöarbet.

– Områdena måste kopplas samman. Vi som jobbar med kulturmiljön måste hitta ett sätt att göra oss tydliga för politiken. Ett vidare perspektiv saknas ofta, säger Lena Johansson.

Hon upplever att kulturmiljön som område ofta kommer in i ett sent stadie i den politiska processen.

– Med följden att motsättningar ofta uppstår. Vi upplevs som nej-sägare och bromsklossar. Istället ska vi vara med från början och se vad kulturmiljön kan bidra med till samhällsnyttan.

I tänket ska inte bara ekonomisk hållbarhet mätas utan även social hållbarhet och livskvalitet samt hälsa anser Lena Johansson.

Samarbetet mellan Intresseföreningen Bergslaget och Riksantikvarieämbetet är viktigt framhåller Lena Johansson.

– Vi sammanstrålar kring kulturmiljön som är en resurs i besöksnäringen. Detta ger många ringar på vattnet när det handlar om att leva och bo i våra samhällen. Detta ger styrka.

Annons