Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya avtal ska öka effektiviteten

Kommunens samhällsplanering förs över till BMB och ett avtal ska tecknas. Ett avtal med BRT planeras också för säkerhets- och beredskapsfrågor.

Annons
Ingå i förbundsordningen. Hällefors kommun vill att Bergslagens räddningstjänst helt övertar ansvaret för frågor gällande säkerhet och beredskap. Frågor som kommunen enligt lag måste ha med i sin verksamhet.

Detta är ett led i arbetet med att förändra kommunens organisation, som tf Hans Karlsson presenterade för kort tid sedan. Kommunstyrelsen har beslutat ge kommunförvaltningen i uppdrag att teckna ett avtal med Bergslagens miljö- och byggförvaltning i syfte att ta över kommunens frågor rörande samhällsplanering.

I den föreslagna omorganisationen ska tjänsten som samhällsplanerare avvecklas. Den inrättades inför verksamhetsåret 2013 på uppdrag av ks. Samhällsplaneraren skulle jobba med kommunens gröna frågor och miljöstrategi samt leda arbetet med kommunens översiktsplan.

Hans Karlsson har i sin redogörelse för ärendet framhållit svårigheten att arbeta strategiskt kommunövergripande i dagsläget. Förslaget är därför att flytta över arbetsuppgifterna till BMB som enligt Karlsson skulle bli en bättre plattform. En motivering är att tillfälle ges att fler personer med liknande uppdrag kan samarbeta.

I förändrignsarbetet finns även målsättningen att utöka samverkan med andra kommuner, något Hans Karlsson tidigare framhållit som nödvändigt för en liten kommuns överlevnad. Ett led i detta är att i ett första skede teckna avtal om samhällsplaneringstjänsterna med BMB, men på lång sikt ska arbetet bli en naturlig del i parternas samverkansavtal.

Även i fråga om säkerhets- och beredskapsfrågor är målet att samarbeta mer med andra kommuner, i syfte att minska sårbarheten. Därför vill kommunen teckna ett särskilt avtal med Bergslagens räddningstjänst, BRT.

Kommunen är enligt lag skyldig att vidta åtgärder vid olika former av kriser. De senaste åren har kommunen haft en samordnare på halvtid inom kommunförvaltningen som jobbat med frågorna. Uppdrag som bekostats genom bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ansvaret för kommunens samordning av säkerhets- och beredskapsfrågor ligger på kommunchefen. Tanken i det föreslagna avtalet är en nära samordning mellan BRT och kommunen, men att BRT:s huvuduppgift blir att koordinera aretet med de kontaktpersoner som kommunen har. Kontkatpersonerna ska sköta kommunikationen med BRT.

Nu finns ett förslag på beskrivning av uppdraget till BRT och vilka arbetsuppgifter som ska ingå i ett eventuellt köp av tjänster från kommunen. På sikt anser Hans Karlsson att kommunen ska jobba för att ansvaret för frågor som gäller säkerhet och beredskap ska överföras helt till BRT. De skulle ingå i BRT:s förbundsordning.

Samverkan är nödvändigt i framtiden för en liten kommun, anser tf kommunchef Hans Karlsson.

Mer läsning

Annons