Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omsorgsboende kritiseras

Ytterligare ett av kommunens omsorgsboenden har inspekterats av Arbetsmiljöverket och får viss kritik.

Annons

Arbetsmiljöverket har tittat närmare på särskilda boenden i fråga om hot och våld samt riskbedömningar. Verket har pekat på en del brister på ett par omsorgsboenden tidigare. Nu har man synpunkter på ännu ett boende och kräver åtgärder.

Det framkommer att det inte är tydligt vem eller vilka som ska göra riskbedömningar i arbete med och hos boende. Det saknas också skriftliga rutiner för detta.

I sin kritik säger Arbetsmiljöverket också att det inte är klargjort vem som har arbetsmiljöuppgifterna under kvällar, nätter och helger. Inte heller till vem personalen ska vända sig i akuta situationer som rör arbetet.

Vidare påpekas att det är oklart om alla tillbud som inträffar anmäls av arbetstagarna. Det gäller händelser med våld från boende. I rapporten framhålls vikten av dessa rutiner finns för att man ska kunna utreda orsaker till ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud i arbetet.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagarnas arbetsmiljö följer de föreskrifter som gäller. Det är också arbetsgivaren som ska vidta åtgärder för förebyggande åtgärder i fråga om risker för att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall, påpekas i inspektionsprotokollet.

Arbetsmiljöverket kommer att göra ett uppföljande besök 25 november och då ska kommunen redogöra för vilka åtgärder som vidtagits.

Mer läsning

Annons