Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Protester mot vindkraft är naturligt

Synpunkterna gällande vindkraftsprojektet Grävlingkullarna är många. Motståndet finns, men projektledare Pia Hjalmarsson tror på en etablering.

Annons
Tror på. Stena har byggt 96 vindkraftsparker i Sverige. Projektledare Pia Hjalmarsson tror att Grävlingkullarna blir ytterligare ett.

Vindkraftsanläggningen planeras till Grävlingkullarna i Filipstads kommun, intill Hällefors kommungräns. Stena Renewable AB äger projektet som omfattar 23 vindsnurror, med maxhöjden 200 meter. En investering på 690 miljoner kronor.

Då den tänkta etableringen ligger i Filipstads kommun är det också där frågan avgörs, även om projektet berör boende i Hällefors kommun. Det är politikerna i Filipstads kommun samt länsstyrelsen i Värmland som fattar beslut om projektet ska godkännas.

Allmänheten har dock möjlighet att ge synpunkter. Många har skrivit till Stena. Även Hällefors kommun har tagit emot synpunkter, som diarieförs och vidareförmedlas till Stena.

– Vi sammanställer alla synpunkter och går igenom dem för att se om här finns ny kunskap. En naturinventering i området återstår också. Därefter kan vi ta fram ett förslag till layout, säger Pia Hjalmarsson på Stena.

Beträffande ljudsituationen har boende intill det planerade området begärt mätningar som också ska genomföras.

– Boende längre ifrån kan också få mätningar gjorda, även om det inte är av allmänintresse. Fotomontage görs dock enbart där det finns allmänintresse, alltså inte från privata badbryggor eller altaner.

Efter sommaren tror Hjalmarsson att ärendet kan lämnas in för prövning enligt miljöbalken till länsstyrelsen.

– Det brukar ta ett år innan de lämnar besked. Sedan följer remissomgångar och möjligheter till överklagan. Från att ansökan lämnas in brukar det ta två–tre år innan bygget kan påbörjas.

Hjalmarsson är övertygad om att projektet överklagas, men tror inte det kommer stoppa projektet.

– Detta är inget unikt projekt, inte heller protester. Argumentet att man inte tycker om vindkraft just här håller inte. Det måste finnas faktiska orsaker. Jag har full förståelse för att människor är oroliga för förändringar, men tittar man generellt är det i detta fall förhållandevis få som påverkas.

En person som hört av sig till Hällefors kommun drar slutsatsen att placeringen handlar om strategi från projektägarnas sida. Vindsnurrorna står i Filipstads kommun, boende i Hällefors kommun berörs märkbart men kan inte påverka beslutet.

– Så tillvida är det ingen strategi. Höjderna är valda utifrån sitt läge. Vi hade kunnat placera några verk på Hällefors kommuns sida, men avstod. För då hade vi också fått dubbelt så mycket att kommunicera, två länsstyrelser och två kommuner. På så sätt är det en strategi, säger Hjalmarsson.

Mer läsning

Annons