Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stålbad som visar rätta vägen

Resultatet för Hällefors kommun 2013 beräknas till 0,7 miljoner kronor. Kommunens ekonomichef Jessica Jansson är nöjd. Kommunen är på rätt väg anser hon.

Annons
Jessica Jansson, ekonomichef Hällefors kommun, och kommunalråd Annalena Järnberg (S) anser att kommunens ekonomi är på rätt väg.

I en ständigt föränderlig värld blir ekonomin en svår uppgift för kommunens beslutsfattare. Befolkningsminskningen som leder till minskat skatteunderlag och lägre intäkter innebär att åtgärder måste vidtas.

Jessica Jansson skönjer ändå ett ljus i tunneln.

– År 2010 satte politikerna ner foten och beslutade ställa om verksamheten. Nu pågår arbetet att anpassa verksamhetskostnaderna utifrån dagens befolkning.

Jessica Jansson förklarar att beslut också fattades att budgetramar som markerar neddragningar skulle sättas. Det har resulterat i underskott för såväl bildnings- som omsorgsnämnd. Som i sin tur har tvingat fram handlingsplaner och åtgärder.

– Det är ett stålbad, en omställning som beräknas vara klar 2015.

Fram till dess tar ingen nämnd med sig varken över- eller underskott.

– Varje nämnd måste däremot visa vilka åtgärder man gör, förklara vilken effekt de kommer att ge över tid.

Kommunen har valt att ha en central buffert, som utgör en viss del av de skatter och bidrag kommunen får in.

– När det händer något oförutsett ska det gå att få mer pengar.

Analysen blir då viktig. Jessica Jansson betonar att budgeten är ett verktyg och en restriktiv hållning en förutsättning. Ramarna ska hållas.

– Frågan vi måste ställa oss är varför något kostat mer, hitta orsakerna.

Kommunens resultat 2013 hade kunna bli 8,7 miljoner kronor, där politikerna har valt att göra nedskrivningar för 8 miljoner.

– Vi har kunnat amortera på lånen, vilket påverkar framtida kostnader positivt och vi får en bättre balansräkning.

Resultatet anser Jessica Jansson inte är det viktigaste måttet. Hon pekar istället på just balansräkningen.

– Ett års resultat är bara en ögonblicksbild. I balansräkningen ser vi kommunens långsiktiga styrka. Vi jobbar med femårsplaner för att kunna planera, prioritera.

Men det är politikerna som fattar besluten. Tjänstemän står för fakta, framhåller Jessica Jansson.

– Tydlighet är viktigt och att hålla de ekonomiska linjerna. I dag anser jag styrningen är bra, säger Jessica Jansson.

Kommunalråd Annalena Järnberg (S) är också nöjd.

– Vi uppnår i stort sett alla uppsatta finansiella mål, det är glädjande. Vi är inne i en process där bitarna börjar falla på plats. Mycket tack vare en fantastisk personal.

Järnberg framhåller vikten av en långsiktig strategi och målmedvetenhet.

– Vi har förändrat vårt arbetssätt beträffande ekonomin. Nu börjar vi se resultaten.

Mer läsning

Annons