Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ungdomar väljer ”fel” utbildningar

Två huvudområden beräknas som särskilt viktiga i den framtida arbetsmarknaden i Hällefors: industri samt vård och omsorg. Men intresset bland ortens gymnasieelever för att utbilda sig inom dessa yrkesområden är lågt.

Annons

– Matchningen mellan behovet av arbetskraft och intresset för att utbilda sig inom dessa områden är exceptionellt lågt i Hällefors kommun, konstaterar verksamhetsutvecklare, och numera kommunsekreterare, Mathias Brandt på Hällefors kommun.

Enligt prognoser från Statistiska centralbyrån, SCB, kommer antalet 16–18-åringar i Hällefors att successivt minska de närmaste åren från dagens 273 till strax över 200 ungdomar år 2015. Sedan ska nivån på antalet ungdomar stabiliseras, enligt SCB.

Allt äldre befolkning

Under samma tidsperiod förväntas dessutom kommunen i sin helhet att minska med cirka 400 invånare samtidigt som befolkningens genomsnittliga ålder ökar.

Regionförbundet i Örebro har i rapporten ”Räcker arbetskraften till?” sammanställt statistik och prognoser i ämnet och konstaterar att behovet av arbetskraft kommer att öka såväl i landet som i Hällefors.

Stora pensionsavgångar är den främsta orsaken. Och två yrkesområden sticker ut i Hällefors när det gäller framtida behov: sjukvård och hälsa samt industri. Här finns stora utbildningsbehov framöver, konstaterar undersökningen.

Den inflyttning som sker till Hällefors beräknas inte kunna matcha det framtida förväntade behovet av arbetskraft inom dessa yrkesområden och intresset för den industritekniska utbildningen på Rinman education är lågt och vård- och omsorgsprogrammet finns inte alls i Hällefors.

Ska ta fram underlag

Bildningsnämnden har nu gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram arbetsunderlag för att kunna jobba med gymnasieskolan och framtidsförutsättningar i kommunen. Det handlar om prognoser kring befolkningsutveckling, elevunderlag och arbetsmarknad.

Det diskuteras även kring tänkbara utvecklingsområden för gymnasieskolan. Bland annat talas om idéer att samarbeta med företaget Hundcampus i Hällefors kring en gymnasial eller eftergymnasial utbildning.

En annan arbetsidé är att undersöka förutsättningarna att starta en måltidsdesignutbildning i Hällefors kopplat till Formens hus och företaget Möbelriket AB. Möjligheter kring en framväxande gruvindustri i regionen finns med i diskussionerna också.

Mer läsning

Annons