Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värdefulla mötenhos elevhälsan

Elever ska inte behöva må dåligt. Därför är det förebyggande arbetet oerhört viktigt. Elevhälsans arbete bygger på samtal och samarbete där eleven ställs i fokus.

Annons
Viktig samverkan. Eleven ställs i fokus i arbetet med kommunens elevhälsa där samarbete är en grundbult framhåller kurator Linda Kjellberg Geschwind, distriktssköterskeelev Ramona Eriksson samt skolsköterska Annica Ringmyr.

Ingen dag är den andra lik. Mötet med människor gör arbetet oförutsägbart, även om ramarna finns där och styr innehåll och arbetssätt.

Samtal som utgångspunkt

Skolsköterska Annica Ringmyr och kurator Linda Kjellberg Geschwind har båda samtalet som utgångspunkt och arbetsredskap.

Som skolsköterska träffar Annica i stort sett alla elever genom hälsosamtal i årskurs 6 och 8. Eleverna vägs, mäts och får bland annat sin rygg kontrollerad samt vaccinationer. Men mötet med eleven är kanske det mest värdefulla.

Eleven ges möjlighet att få samtala med en vuxen sjukvårdskunnig som dessutom har tystnadsplikt.

Föräldrakontakt

Både Annica och Linda är även med i skolans elevvårdsplanering tillsammans med skolpersonal där lösningar diskuteras. Alltid när något inte fungerar i skolan kontaktas föräldrar. Elevhälsan samarbetar också med kommunens socialtjänst när så behövs.

– Målet är att ingen ska behöva bli att må dåligt, men de som hamnar där måste vi fånga upp, säger Annica.

Elevhälsovården får gott betyg av kommunens revisorer och fungerar väl. Men stor del av personalens tid är uppstyrd till olika rutiner och möten.

– Jag skulle vilja ha mer tid till de spontana mötena med elever, men den delen har en tendens att krympa, säger Annica.

Rätt verktyg viktiga

Hon upplever att hon som skolsköterska är efterfrågad och elever som söker upp henne har tankar och funderingar om allt mellan himmel och jord, stort som smått. Av de totalt 944 eleverna i grundskola och gymnasium har Annica ansvar för över 540.

– En önskan är att vi kunde jobba mer förebyggande, att främja det som är friskt, säger Annica.

Föräldrastöd skulle vara ett sätt framhåller Annica och Linda.

– Bara att få föräldrar att tro på sin egen förmåga så har vi mycket vunnet, säger Linda.

Att ha de rätta verktygen när det verkligen gäller är viktigt för alla.

Stort behov. Gymnasieeleven Lina Bengtsson är en av många som har kontakt med skolsköterskan. Annica Ringmyr upplever ett stort behov och att hennes tid inte alltid räcker till.

Elevhälsan

Kommunens elevhälsa består av skolhälsovård med:

2 sjuksköterskor (75 procent samt heltid)

2 skolläkare (4 timmar varannan vecka respektive 2 dagar/termin)

1 skolkurator (heltid)

1 skolpsykolog (heltid)

2 specialpedagoger samt 1 rektor/verksamhetschef (heltid)

Mer läsning

Annons