Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreläggande mot Transtenskolan

Skolinspektionen har riktat ett föreläggande mot Hallsbergs kommun gällande brister i undervisningen på Transtenskolan.

Annons

Senast den 31 oktober ska kommunen ha vidtagit åtgärder för att säkerställa att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds, att åtgärdsprogram utarbetas samt se till att dessa följs upp och utvärderas.

Bakgrunden till föreläggandet är utredningen av en anmälan kring en elev som nu slutat på skolan. Skolinspektionen pekar på flera brister i det åtgärdsprogram som togs fram till eleven. Bland annat saknades ansvarig person för de planerade åtgärderna och det som beslutats var på en sån generell nivå att de svårligen kunde följas upp.

Då eleven nu slutat på skolan ingriper inte Skolinspektionen mer i det specifika fallet. Föreläggandet inbegriper istället att Hallsbergs kommun ska vidta åtgärder rent allmänt på Transtenskolan för att förbättra situationen för de elever som nu går på skolan.

Mer läsning

Annons