Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lyckad skolsatsning

Elever som hade 50–75 procent skolk på grundskolan skolkade plötsligt inte alls. Alléskolans nya preparandutbildning visar ett resultat som ingen trodde var möjligt – alla elever kan gå vidare till fortsatta studier.

Annons
Lyckad satsning. Från skolk och obehörighet till godkända betyg på ett år. Nya preparandutbildningen på Alléskolan visar resultat över förväntan. På bilden ses läraren Petra Axling, rektor Lars Jangdin samt eleverna Maysam Alkhameesi och Melissa Topalian.

Hösten 2011 sjösattes en ny gymnasiereform. Bland annat förändrades läget för dem som saknar godkända betyg från grundskolan och inte kan komma in på en ”vanlig” gymnasieutbildning, så kallat nationellt program.

– En väsentlig skillnad för våra elever är att de har haft studier fem dagar i veckan. Tidigare, på det individuella programmet, var alla elever som regel ute på praktik två dagar per vecka, säger läraren Petra Axling.

Höga krav

Tillsammans med Anna Kylander-Ernelli har hon ansvarat för Alléskolans preparandutbildning under läsåret som gått. Preparandutbildningen är en inriktning inom det nya introduktionsprogrammet, och den har relativt höga krav på sig.

– Utbildningen ska ge eleverna behörighet till ett nationellt program, och de ska klara det inom ett år, berättar Petra.

På pappret står det att preparandutbildningen riktar sig till dem som är studiemotiverade. I praktiken var det 14 elever med skiftande bakgrund som skrevs in i höstas. I gruppen fanns elever med olika funktionsnedsättningar och social problematik.

– En del behövde mycket stöd, andra mindre. Vi visste att vi bara hade ett år på oss, så vi lärare har också fått skärpa oss, säger Petra.

Resultatet är över förväntan, de 14 eleverna har nått hundra procent måluppfyllelse. Rektor Lars Jangdin menar att arbetssättet och formen för det nya programmet har varit mycket lyckat.

– Vi har kunnat se en omvandling som vi inte trodde var möjlig, säger han.

Elevernas självbild

Elevernas arbete på preparandutbildningen har varit tydligt strukturerat utifrån bestämda studieplaner, upprättade tillsammans med vårdnadshavare. Stor kraft har lagts ned på att stärka elevernas självbild, bland annat genom samarbetsövningar och projektarbeten.

Gruppstorleken har varit begränsad till 14 elever, något som lärarna anger som en viktig orsak till de framgångsrika resultaten.

Det har hela tiden varit två lärare i klassrummet. På det viset har lärarna haft möjligheter att se elevers starka och svaga sidor inom olika områden. Enligt lärarna är denna närkontakt otroligt viktig för att eleverna ska utvecklas.

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet, IM, vänder sig till elever som inte uppnått behörighet till nationellt program i gymnasieskolan enligt de regler som gäller från hösten 2011.

Det finns fyra inriktningar på Introduktionsprogrammet: Preparandutbildningen, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

Dessa program har ersatt det tidigare Individuella programmet (IV).

Eleverna kan inte få examen från något av Introduktionsprogrammen. Däremot får de betyg i de ämnen som avslutas, och ett studiebevis på genomförd utbildning.

Annons