Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stambanan måste flyttas åt sidan

Trafikverket bygger nytt dubbelspår för godsstråket genom Hallsberg.  För att få plats kommer Västra stambanan att flyttas ”åt sidan” på en sträcka av två kilometer. Runt 300 fastighetsägare berörs av projektet.

Annons
Nytt godsstråk. Många bekymrade Hallsbergsbor som bor granne med järnvägen hade samlats till Trafikverkets samrådsmöte på hotell Stinsen. Här är det Eric Westerlund som visar på arbetsplanen hur det är tänkt att det nya godsstråket ska dras fram genom genom tätorten, bredvid Västra stambanan i södra kanten på bangården. Byggstart beräknas till år 2015.

Staten har avsatt 1,7 miljarder för att bygget av dubbelspår på järnvägssträckan Hallsberg–Degerön ska komma i gång.

– Man vill att utbyggnaden genom Hallsberg prioriteras. Det är just i Hallsberg som de kraftigaste begränsningarna finns för godstrafiken. Flera tåg tvingas gå omvägar, säger Joacim Öhman, Trafikverkets projektledare för sträckan Hallsberg–Degerön.

300 inbjudna till mötet

Nu har Trafikverket tagit fram en arbetsplan för godsstråket genom Hallsberg. I  måndags presenterades projektet för berörda och övrig allmänhet. Ett 50-tal personer kom till samrådsmötet som hölls på hotell Stinsen.

– Vi hade skickat ut inbjudan till 300 sakägare, de som kommer att bli bullerutsatta. Men inom projektet är också en ny bullervall inplanerad, säger Eric Westerlund, ansvarig för mark- och fastighetsfrågor hos Trafikverket.

Stambanan flyttas

Det nya spåret ska byggas i södra kanten av rangerbangården. För att hela det nya godsstråket ska få plats behöver Västra stambanan flyttas ”åt sidan”, söderut. Denna flytt påverkar ett antal fastigheter på Väster som ligger nära järnvägen.

Enligt planen börjar justeringen av stambanan vid Parallellgatan med ungefär en halv meter. Väster om bensinstationen flyttas spåren som mest, åtta meter åt söder. Vid Ählberg blir justeringen mindre igen.

Den aktuella utbyggnaden i själva Hallsberg beräknas kosta 800 miljoner kronor. Enligt Eric Westerlund finns pengar avsatta till bullersaneringen.

– Vi löser in de fastigheter där vi inte klarar bullergränserna med andra åtgärder. Det får vara högst 70 decibel inomhus, säger han.

Byggstart är planerad till år 2015. Än så länge återstår mycket arbete med järnvägsplanen som beräknas vara klar under 2013. Fram till den 1 augusti i år får allmänheten lämna synpunkter till Trafikverket på godsstråket genom Hallsberg.

Mer läsning

Annons