Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Handla lokalt, tänk globalt 2020

Låt 2020 bli ett år där vi alla hjälps åt för att driva den hållbara utvecklingen fortsatt framåt. Centerpartiet önskar börja detta nya år med full kraft för att klara miljö- och klimatutmaningen. Vi anser att det långsiktiga målet för Sverige och EU ska skärpas och att vi bör nå klimatneutralitet till år 2040. För att det ska bli verklighet behöver vi arbeta för lokala lösningar på dessa globala problem.

Vi anser att omställningen till mer cirkulär ekonomi går för långsamt. Konsumtion och produktion påverkar miljön på många sätt. För att minska denna påverkan måste samhällets omställning till en mer ansvarsfull och hållbar produktion och konsumtion intensifieras. Vårt nuvarande ekonomiska system är på många sätt linjärt när det kommer till produktion och användning av varor. I cirkulär ekonomi används jordens resurser mer effektivt och istället för att varor blir avfall är syftet att sluta kretsloppen; öka återvinningen och återanvändningen och minska uttaget av naturresurser. 

Avfallstaxan ska fortsättningsvis vara billigare ju mer man sorterar ...

Att Örebro kommun ska ta ett tydligt ansvar i denna omställning ser vi som självklar. För oss handlar det bland annat om att arbeta för att offentlig upphandling ska bli ett bättre och mer kraftfullt verktyg för att åstadkomma lägre klimatutsläpp, mindre gifter i vår vardag och driva utvecklingen mot cirkulära system. För att säkerställa att de produkter vi köper in i kommunen är ansvarsfullt producerade vill vi ställa krav på livscykelanalyser och ha höga uppföljningsbara miljö- och hållbarhetskrav i all relevant kommunal upphandling.

Vi ska förebygga avfall i största möjliga mån samt fortsätta underlätta för medborgare att återvinna avfall, bland annat genom att skapa fler återvinningscentraler både i Örebro stad och i tätorter. Vi vill även utveckla återvinningen av textiler, samt systemet med mobil återvinningscentral som åker ut till de mindre orterna. Avfallstaxan ska fortsättningsvis vara billigare ju mer man sorterar och fortsatt arbete ska ske för att göra det enkelt och lönsamt för dig som medborgare och som företagare att vara miljövän.

Vi vet att du som medborgare i Örebro kommun, genom ditt agerande kan vara med och bidra i omställningen.

En stor del av avfallet i kommunen är hushållsavfall. Vi köper in, tillagar och äter en hel del god mat. Men faktum är att vi tyvärr slänger mycket av maten, vilket även får konsekvenser för miljön. Enligt Naturvårdsverket står utsläppen enbart från matsvinnet för två miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Det är nästan en tredjedel av jordbrukssektorns utsläpp. För vissa varor är svinnet så högt att en av två matkassar slängs.

Örebro kommun arbetar framgångsrikt med att minska matsvinnet i verksamheterna, och vi kommer självklart fortsätta att driva detta arbete. Det är dock i hushållen där majoriteten av svinnet uppstår. Därför vill vi uppmuntra dig som medborgare att klokt ta tillvara på den mat som köps in och tillagas. Vi vet att du som medborgare i Örebro kommun, genom ditt agerande kan vara med och bidra i omställningen. Särskilt viktigt är att fundera över våra konsumtionsmönster. Som konsumenter kan vi alla göra skillnad genom att minska vår konsumtion, välja att återanvända eller återbruka varor och kläder, samt göra miljövänliga val av till exempel livsmedel.

Genom kloka miljömedvetna val på alla plan kan vi skapa den omställning vi behöver i Örebro, i Sverige och i världen. Låt detta år präglas av kraft och motivation i den gemensamma kampen mot en hållbar framtid.

Per-Åke Sörman              

kommunalråd, Centerpartiet Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel