Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Har Centerpartiet glömt bort vikten av folkbildning?

Deltagande i studiecirklar är enormt ojämnt bland länets kommuner. Politiken måste ta folkbildningen på allvar om vi vill återupprätta och upprätthålla ett starkt demokratiskt samhälle.

Sverige har en lång historia av folkbildning som stått fri från statlig styrning. Men friheten till folkbildning är inte likvärdig i Örebro län. Samtliga av länets norra kommuner ligger under rikssnittet i antal deltagare per tusen invånare i studiecirklar. Ljusnarsbergs kommun har minst antal deltagare. Enligt kulturrådet hade kommunen ett deltagande i studiecirklar sett till befolkningen med enbart 9 procent. Lägg där till att varje deltagare kan räknas fler gånger om den deltar i fler än en studiecirkel om året. Därför kan vi anta att den faktiska siffran är betydligt mycket lägre än så. Men varför är det här ett problem?

Det är genom studiecirklar och andra evenemang i folkbildningens tecken som vi möts över de annars osynliga gränserna i samhället.

Folkbildningens över hundra år gamla tradition har sina tidigaste rötter i nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen. Människor träffades i grupper för att lära sig och bilda sig inom olika frågor som yttrandefrihet, religionsfrihet och om allmän och lika rösträtt. Därför har folkbildningen varit enormt viktig inte bara för att skapa vårt demokratiska samhälle utan även för att bibehålla det. Det är genom studiecirklar och andra evenemang i folkbildningens tecken som vi möts över de annars osynliga gränserna i samhället. Att tillsammans träffas, främlingar och bekanta, för att lära sig om ett ämne bidrar inte bara till bildning som sådan utan även till sammanhållningen i ett lokalsamhälle. Ofta hör man i debatten hur kommuner vill skapa mötesplatser på bibliotek och i andra publika utrymmen. Men mötesplatsen är inte definierad av en geografisk plats, utan snarare av den grupp som väljer att träffa varandra. En mötesplats är där folk möts, där åsikter möter andra och människor möter varandra. Det är därför studiecirkeln i sig är en mötesplats i större bemärkelse än vad en fysisk plats någonsin kan vara.

Liberalerna har alltid värnat bildningsidealet och den fria folkbildningen som en central del inom vår liberala demokrati.

Regionen har ett ansvar för folkbildningen i länet. Dels genom att agera folkhögskolestyrelse över de offentligt driva folkhögskolorna men även som bidragsgivare till de studieförbunden som är verksamma i länet.

Liberalerna har alltid värnat bildningsidealet och den fria folkbildningen som en central del inom vår liberala demokrati. Vi vill slå vakt om det viktiga arbete som studieförbundet gör och ta deras kompetens på allvar. Det offentliga måste i större utsträckning ta kontakt och samtala med studieförbunden och samarbeta när det gäller att stärka länsinvånarnas kompetens men även insikt och förståelse för demokratiskt deltagande i samhället.

För oss Liberaler är folkbildningen grundläggande för att skapa demokratiska samhällen. Därför måste vi se till att länets alla medborgare har samma möjlighet till att delta i studiecirklar och annan folkbildning i sin hemkommun. Att det skiljer sig så enormt mycket mellan länets kommuner och särskilt i norra länsdelen borde vara mer alarmerande för den styrande majoriteten.

Man får hoppas att Centerpartiet med Torbjörn Ahlin (C) i spetsen förstår problematiken och inleder ett arbete för att se över hur politiken kan underlätta för länsinvånarna att själva skapa dessa mötesplatser för fri folkbildning och demokratisk verksamhet. Den nuvarande ojämlikheten är inte acceptabel.

Birgitta Borg

Liberal, ledamot i Kulturnämnden,

Region Örebro län

Willhelm Sundman

Liberal, 2:a vice ordförande Regionala

tillväxtnämnden, Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel