Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Har vi något hopp? - manifestation för jordens framtid i Örebro

Annons

Det som händer nu på vår planet styrs av mycket komplicerade processer som påverkar varandra på ett för oss delvis okänt sätt. Kunskaper från många vetenskapsområden måste integreras. Det är omöjligt för en vanlig medborgare att sätta sig in i detalj i detta. Jag ska på det begränsade utrymme försöka ge en översikt över läget så som jag uppfattar det enligt en mycket entydig vetenskaplig evidens. Och jag vill varna känsliga läsare att det kan innehålla skrämmande slutsatser.

Det är mycket värre och mer sammansatt än de flesta tror. Det rör sig inte bara om klimatet och en temperaturhöjning. Det pågår en rovdrift på planetens ändliga resurser som förbrukning av sötvatten, bebyggelse av mark som behövs för livsmedelsodling, utfiskning av haven, nedhuggning av skogar som blir till savanner med mera.

Att vi gjort detta är en skam för människan. Men det ger också en möjlighet.

Miljön belastas av utsläpp av föroreningar i en takt som planeten inte förmår ta hand om. Det är inte bara växthusgaser utan allsköns kemikalier, medicinrester, plastsopor i alla våra hav och vattendrag och mycket annat.

Det mesta av detta är effekten av mänsklig aktivitet, och har till större delen skett under de senaste femtio åren och är inte, som förnekarna påstår, naturliga variationer som alltid funnits. Vilka naturliga processer häver ut plastsopor i haven, vilka hugger ned de viktiga kolsänkor som våra skogar utgör?

Att vi gjort detta är en skam för människan. Men det ger också en möjlighet. Kanske kan vi vända på utvecklingen. För att klara det måste vi våga inse problemets omfattning. Och att det ur ett geologiskt perspektiv går rasande fort utför. Vi är mitt inne i en process av utarmning av den biologiska mångfalden, som är själva fundamentet i vårt ekologiska system och helt nödvändig för vår överlevnad.

Detta är illusionsmakeri som det inte finns några andra belägg för än förhoppningar att kunna fortsätta ungefär som förut.

De samhällsstrukturer som vi mödosamt byggt upp under några århundraden, och som är en bas vi behöver för att organisera våra räddningsaktioner börjar brytas ned i länder som redan drabbats hårt av miljökrisens påfrestningar. Folkvandringar och miljontals miljöflyktingar blir ytterligare en svårighet att möta.

Alltför många ger lugnande besked. Det ser allvarligt ut, men vi ska klara det utan att människor utsätts för alltför svåra uppoffringar, påstår de. Vi är tekniskt mycket skickliga och kan hitta nya lösningar, en grön omställning som kanske till och med ger en ny ekonomisk blomstring.

Detta är illusionsmakeri som det inte finns några andra belägg för än förhoppningar att kunna fortsätta ungefär som förut. Vi diskuterar inte gärna att det är vår teknikutveckling med dess förbrukning av energi och material som lett till den situation vi har nu.

Och – även om vi klarade det rent tekniskt – är vi socialt, moralist och emotionellt tillräckligt välutrustade för att tänka globalt, solidariskt och långsiktigt och göra de uppoffringar som är nödvändiga?

I själva verket står vi inför den största utmaningen som mänskligheten någonsin mött. Vi måste åstadkomma en omläggning av det demokratiska, ekonomiska, juridiska, teknologiska och personliga tänkandet. Oerhört drastiska och kraftfulla politiska beslut och ekonomiska omprioriteringar måste till.

Greta Thunberg förstår att detta inte är en konsumentfråga och förklarar på sitt precisa och klarsynta sätt för världens makthavare vad som gäller: ”Jag vill inte att ni ska vara hoppfulla. Jag vill att ni ska få panik. Jag vill att ni ska handla som om hela huset står i lågor. För det gör det.” Jag kan tillägga: Och alltför många lägger sin energi på att diskuterar om vi ska tapetsera om i hallen med en mer brandsäker tapet, istället för att försöka släcka branden.

Finns det något hopp? Ja, men då måste helt tänka om, många heliga kor får slaktas.

Vi hemfaller lätt åt ett etnocentrisk tänkande när vi söker lösningar. Vi föreställer oss att vi kan bli förebilder, att vårt demokratiska system med folkrörelser, folkbildning, opinionsbildning, stabila samhällsinstitutioner, fungerande maktfördelning och lagstiftning ska tillämpas i helt andra kulturer med annan historia och andra traditioner och andra materiella förutsättningar.

Allt pekar på att måste organisera en ny handlingskraftig världsorganisation eller världsregering med snabba beslutsvägar och maktbefogenheter.

Men vår demokrati är knappt 100 år gammal och inte särskilt robust. Vilka kraftfulla politiska beslut, alltså inte bara allmänna målsättningar, har vi egentligen sett? Varför har man inte omedelbart slagit näven i bordet och förbjudit utbyggnaden av Arlanda? Vårt demokratiska system tycks inte klara att hantera så stora och omvälvande frågor som det gäller här. Allt pekar på att måste organisera en ny handlingskraftig världsorganisation eller världsregering med snabba beslutsvägar och maktbefogenheter.

Befolkningsfrågan måste diskuteras. Hur stor befolkning tål planeten? Barn är vår framtid, men hur många kan vi bli för att de ska få en värdig livssituation?

. Vi måste till sist inse, att vi inte är herrar över naturen och naturlagarna, inte Homo Deus, utan en del av ekosystemet

Vi behöver berättelser som visar på att det kan finnas ett gott liv utan vår extrema överkonsumtion, vår stora individuella frihet och med en rättvis fördelning av resurser och bördor. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter måste omarbetas och också omfatta rättigheter för annat biologiskt liv som är nödvändigt för vår överlevnad. Vi måste utveckla alla energikällor som är miljömässigt och långsiktigt hållbart att använda.

Har vi något hopp? Vi måste i så fall sluta och lappa och laga på ett gammalt destruktivt system. Vi måste till sist inse, att vi inte är herrar över naturen och naturlagarna, inte Homo Deus, utan en del av ekosystemet, och i det en ganska destruktiv kraft och i princip en farlig invasiv art.

Vi står inför ett gigantiskt behov av kunskapsspridning och opinionsbildning i hela världen. Vårt hopp är att tillräckligt många kan inse att vi och hela klotets biologiska liv i sin nuvarande form är illa ute och att vi måste ha en omläggning av politiska, ekonomiska och personliga värderingar av en omfattning som mänskligheten hittills aldrig har genomfört. Vårt hopp är att världens ungdom, med Greta i spetsen, förmår gå bortom det traditionella tänkandet, se helt nya lösningar och möjligheter och vara tillräckligt kraftfulla och uthålliga för att ställa ansvariga mot väggen.

Örebroare, ni har chansen att visa er solidaritet med klotet och med kommande generationer vid en manifestation för framtiden fredag den 27 september, kl. 15 -17 vid Rådhuset. Visa att ni bryr er lika mycket om barnbarnens livsrum som när en nordamerikansk ishockeybuckla visades upp häromveckan. Gå man ur huse!

Är detta en domedagsprofetia som jag förstås blir beskylld för. Domedagen är en process som förutspås av mytiska och religiösa föreställningar och som styrs av någon gud och som inte kan påverkas av människan. Detta är däremot ett förlopp som har ett mycket gediget och tydligt vetenskapligt underlag och som i hög grad är påverkbart av människan.

Sven Larsson

medlem av Tankesmedjan Omvända vär(l)den

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel