Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hedersvåld handlar om makt

Annons
Maktordning. Hedersvåld handlar om att det ena könet har företräde över det andra. Arkivbild: Paola N Andersson Länstidningen, Södertälje

Just nu pågår Demokrati- och toleransveckan som arrangeras av Örebro kommun. Syftet med veckans aktiviteter är att fokusera på grundläggande värderingar och se hur vi efterlever mänskliga rättigheter i Örebro. När det kommer till frågan om hedersvåld, är det bara för oss alla att konstatera att vi fortfarande har ett omfattande arbete kvar att göra för att garantera att alla individers rättigheter står okränkta.

Tidigare i veckan medverkade Sarah Mohammed på ett av alla arrangemang. Hon är grundare och ordförande i riksorganisationen ”Glöm aldrig Pela eller Fadime”. Hennes långa arbete mot hedersvåld är beundransvärt och hennes kunskap är värd att föras vidare, framför allt här i Örebro. I kväll deltar Socialdemokraternas tidigare partiledare Mona Sahlin i ett panelsamtal kring hur debatten om hedersrelaterat våld förs i media.

Det är viktigt att den företeelse som har kommit att kallas hedersrelaterat våld eller hedersrelaterat förtryck aldrig skiljs från andra typer av våld och förtryck som drabbar människor i vårt samhälle. Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i föreställningar om kön, makt och sexualitet, precis som allt våld som begås av män, mot kvinnor. Begreppet heder syftar inte på ett kulturellt, religiöst eller etniskt fenomen. Det syftar enbart på en maktordning där det ena könet har företräde och tar sig rätten att styra över det andra könet, där den ena parten tror sig äga den andra – oavsett individens kulturella bakgrund eller religiösa tillhörighet. Inte bara kvinnor blir offer för förtrycket, utan också pojkar drabbas. Personer som är homosexuella, bisexuella eller personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan också drabbas hårt.

När Socialdemokraterna satt i regeringsställning var vi drivande i att uppmärksamma det hedersrelaterade våldet, mycket tack vare Mona Sahlins insatser och engagemang för frågan. Det engagemanget får inte Sverige tappa. Arbetet med att motverka hedersrelaterade brott, att motverka mäns förtryck mot kvinnor, måste återigen få en hög prioritet nationellt.

Det finns dock en del vi kan göra här på hemmaplan. I Örebro kommun ska vi jobba aktivt med frågan utifrån många delar. Det handlar både om det förebyggande arbetet och om den insats som behövs i det akuta skeendet. Kvinnohuset gör i dag ett mycket bra arbete med stödboende för kvinnor som blivit utsatta för våld. I budgeten för 2013 fortsätter vi att stötta Kvinnohuset i Örebro, vars arbete mot det hedersrelaterade våldet inte vara beundransvärt utan i vissa fall även livsavgörande för enskilda individer. Kommunledningen har även ansökt om medel hos Socialstyrelsen för att kunna tillsätta en tjänst som kvinnofridsamordnare. Tjänsten skulle underlätta för kommunen att samordna kvinnovåldsrelaterade frågor som exempelvis hedersvåld, för att arbeta mer aktivt och effektivt med frågorna. Tjänsten ska vara kommunövergripande för att synliggöra att behovet genomsyrar alla programområden.

För mig som socialdemokratiskt kommunalråd, ordförande i Örebro kommuns jämställdhetsdelegation och som aktiv styrelseledamot för S-kvinnor i Örebro, är det viktigt att vi aktivt fortsätter att jobba med detta. Att vi talar med våra barn och unga och försöker bryta de könsstrukturer som ligger till grund för det hedersrelaterade våldet. Detta om något är en fråga om jämställdhet, för i Örebro, år 2012 ska alla människor ha rätt att vara sin egen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons