Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Helena Dalli, EU-kommissionär: Nu ska folk stanna hemma – men för många kvinnor är hemmet inte en säker plats

Covid-19-pandemin har belyst ojämlikheter som funnits tidigare men som krisen ställer på sin spets. De strikta coronaåtgärderna ökar risken för att kvinnor och barn utsätts för våld och övergrepp i hemmet.

Vem som helst kan råka ut för våld i hemmet eller i en nära relation, men de flesta offren är kvinnor och barn. Barnen blir indirekta offer när de bevittnar våld, eller direkta offer när de själva utsätts för våld.

Människor över hela världen måste nu stanna hemma. Men hemmet är inte en säker plats för alla. Många som utsätts för våld i hemmet blir instängda med en potentiell våldsverkare och begränsad tillgång till hjälp.

Många offer kan känna sig rädda vid tanken på att göra en anmälan av en gärningsman som alltid är närvarande.

Nya undersökningar visar att våldet mot kvinnor och barn, och i synnerhet i hemmen, har ökat sedan coronautbrottet. I Frankrike har anmälningarna ökat med 30 procent sedan nedstängningen den 17 mars. I Cypern ökade samtalen till en telefonjour för våld i nära relationer med 30 procent veckan efter den 9 mars, då landet identifierade sitt första coronafall. I Belgien har samtalen till hjälptelefonen ökat med 70 procent sedan nedstängningens början.

Andra länder uppger att antalet polisanmälningar inte ökat. Under nuvarande omständigheter framstår det också som troligt. Många offer kan känna sig rädda vid tanken på att göra en anmälan av en gärningsman som alltid är närvarande.

Ingen ökning alls eller bara en liten ökning av antalet anmälningar om våld i hemmet är alltså inget säkert tecken på att våldet inte fortsätter. Omständigheterna kräver därför att vi tänker i nya banor.

Spanien har till exempel förklarat att stöd- och hjälptjänster för personer som fallit offer för våld i hemmet är en samhällsviktig tjänst.

Vissa av EU-länderna håller redan på att införa insatsåtgärder utifrån ett genusperspektiv för att skydda kvinnor och barn från våld. Spanien har till exempel förklarat att stöd- och hjälptjänster för personer som fallit offer för våld i hemmet är en samhällsviktig tjänst. I Belgien, Frankrike och Spanien bedrivs informationskampanjer om ett larmsystem för kvinnor så att de kan söka hjälp när de går till apoteket.

Vi behöver genusinriktade insatser under pandemin, och under återhämtningsfasen uppmanas EU-länderna att stärka stödet till de nationella hjälplinjerna och andra rådgivningstjänster. Medlemsländerna måste se till att myndigheterna fortsätter ingripa mot våld i hemmet och kanalisera nödhjälp till organisationer som stöttar våldsoffer, däribland härbärgen.

Förebyggande tjänster och stöd till personer som utsatts för eller bevittnat våld i hemmet måste prioriteras som samhällsviktiga tjänster. EU-länderna måste fortsätta att fullgöra sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, däribland direktivet om brottsoffrens rättigheter, och Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Det är viktigare än någonsin att jämställdheten mellan könen placeras i centrum. Såsom framgår av jämställdhetsstrategin 2020-2025 är en av de prioriterade frågorna att unionen ansluter sig till Europarådets konvention.

EU finansierar också organisationer över hela Europa som verkar mot det här problemet.

Som alltid stöder vi medlemsstaterna i deras utbyte av goda förebyggande metoder. EU finansierar också organisationer över hela Europa som verkar mot det här problemet.

Den här pandemin sätter medmänskligheten på prov. Vi måste efter bästa förmåga visa solidaritet med varandra. Slå larm om du misstänker att någon utsätts för hot eller skadas i hemmet.

Vi måste samarbeta för att säkerställa att coronaåtgärderna också blir ett skydd för kvinnor och barn. De får inte utsättas för oproportionerliga risker. Vi måste anstränga oss hårdare för jämställda åtgärder och insatser för att utrota våldet mot kvinnor och barn.

Helena Dalli

EU-kommissionär med ansvar för jämställdhet

Fotnot: Numren till telefonjourer i hela Europa finns här: https://www.wave-network.org/find-help/ Barn som vill söka hjälp anonymt kan ringa den europeiska hjälplinjen för barn. Telefonnummer: 116 111.