Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hembygdsrörelsen vill se en helhetssyn på vattenlandskapet och dess värden

Annons

Örebro läns hembygdsförbund med över 14 000 medlemmar menar att dialog och samförstånd krävs för att värna natur- och kulturmiljöer utan att ställa dem mot varandra. Arbetet för biologisk återställning av reglerade vattendrag har tyvärr hamnat i konflikt med sociala och kulturella värden.

Sjöar och vattenlandskap har alltid haft stor betydelse för människor i Sverige. Vattendragen har reglerats för att ge kraft till gruvor, bruk, hyttor, industri och el, men också för att skapa transportvägar och vid anläggning av parker.

Inom hembygdsrörelsen vill vi bidra med vår kunskap och hoppas att våra nationella och regionala myndigheter vill ta till sig denna. Till dess att vi lyckas nå fram vill vi förklara vår ståndpunkt som återges i hembygdsrörelsens nationella landskapsprogram.

Tyvärr kan bristande helhetssyn och konflikter mellan olika intressen leda till hot mot miljöer av stor lokal betydelse.

Under årens lopp har tiotusentals sjöar och dammar tillkommit. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Tyvärr kan bristande helhetssyn och konflikter mellan olika intressen leda till hot mot miljöer av stor lokal betydelse. Det går att ändra på. Arbetet för biologisk återställning av reglerade vattendrag kan stå i konflikt med sociala och kulturella värden. Enligt Naturvårdsverket har minst 25 procent av kulturmiljöerna vid vattendrag försvunnit eller förlorat kulturhistoriska värden de senaste 10–20 åren. Örebro län är inget undantag, tvärtom. Så skulle det inte behöva vara!

Införandet av EU:s vattendirektiv i Sverige har stärkt hotbilden mot vattenlandskapets kulturvärden. Kravet på god ekologisk status har av myndigheter tolkats som att alla vattendrag ska kunna rinna fritt. Undantaget är vattendrag med stor betydelse för Sveriges elproduktion. Tusentals dammar i kvarn-, järnbruks- och industrimiljöer kan utgöra vandringshinder för fisk. Med en sådan tolkning av direktivet hotas kulturmiljöer i arbetet med ekologisk återställning.

Inom hembygdsrörelsen anser vi att man måste ta större hänsyn till den betydelse som sjö- och vattenlandskapen har för människors livsmiljö.

Vi kan också konstatera att det generellt avsätts betydligt mer resurser för arbetet med att ta tillvara de ekologiska värdena än för de kulturella och sociala värdena i sjö- och vattenlandskapet. Denna bristande helhetssyn på landskapet får negativa konsekvenser för många människor.

Inom hembygdsrörelsen anser vi att man måste ta större hänsyn till den betydelse som sjö- och vattenlandskapen har för människors livsmiljö. Då kan deras värden också användas som kulturarvstjänster. För att nå dit ser vi följande förutsättningar för en hållbar utveckling av sjö- och vattenlandskapen.

Vi vill att nationella och regionala myndigheters värdering och underlag ska utgå från en helhetssyn på landskapet och dess värden. Det innebär bland annat att de måste föra en dialog med lokala organisationer och de människor som bor i och brukar landskapet.

Vi vill att vattenförvaltningen beaktar vattenlandskapens alla dimensioner av hållbar utveckling.

Vi vill att statlig och kommunal miljövård ökar resurserna till verksamheter som också ser till vattendragens ekonomiska, sociala och kulturella miljövärden.

Vi vill att Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna tillförs resurser för ökat stöd till vattenmiljövårdens utveckling av åtgärder för att även tillgodose vattendragens kulturella värden.

Vi vill att vattenförvaltningen beaktar vattenlandskapens alla dimensioner av hållbar utveckling.

Vi vill att de krav som EU:s vattendirektiv medför, möts med åtgärder som även gynnar sjö- och vattenlandskapens olika sociala, kulturella och ekonomiska värden, utifrån vad direktivet faktiskt syftar till.

Vi vill se att Vattenråden, som är de lokala och regionala samverkansorganen i vattenfrågor, bjuder in även organisationer som företräder kulturella och sociala intressen till dialog om lokal vattenvård.

Vi vill se ökade kunskaper om klimatförändringens konsekvenser för vattenlandskapens sociala och kulturella värden, exempelvis vid översvämningar och extrema väderfenomen. För att dessa värden ska kunna skyddas och tas tillvara behöver åtgärdsplaner tas fram.

Vår obesvarade inbjudan för att hitta lösningar på de konflikter som kan uppstå när olika intressen hindrar en samsyn för att rädda ett hotat kulturarv och en god biologisk återställning av reglerade vattendrag kvarstår.

Örebro läns hembygdsförbund

Ingela Oxelgren

Eva Järliden

Sif Eklund

Jan Klingberg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel