Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Historien om en orgelfabrik

Historien om Zetterströms orgelfabrik är av intresse. Kan ni berätta lite om den fabriken?
Leif

Förmodligen avses orgelfabriken E. A. Setterquist Son som låg i Örebro åren 1861–1968. Orgelfabriken hade etablerats redan år 1835 i Hallsberg av Eric Adolf Setterquist.

Eric Adolf föddes i Örebro 1809 och blev vid tio års ålder fosterson och lärling hos orgelbyggaren Johan Samuel Strand i Vingåker. Strand tillhörde en framstående orgelbyggaresläkt och några år senare, 1826, fick Eric Adolf jobb i en orgelverkstad i Stockholm. Den innehades av Johan Samuels bror Pehr Zacharias Strand som nyligen övertagit sin fars verkstad. Eric Adolf återvände till Närke 1833 då han fick anställning som klockare och skolmästare i Hallsberg. I mitten av 1830-talet startade han i liten skala sin orgelbyggeriverksamhet och ägnade sig dessutom åt reparationer och ombyggnader av äldre orglar. Uppdragen blev allt fler och 1840 färdigställde han en orgel till Arvika landsförsamlings kyrka. Denna innehöll dock material från en äldre orgel.

Den första helt egenhändigt tillverkade orgeln levererades till Visnums kyrka i Karlstads stift 1846. Under de följande åren fortsatte han att tillverka orglar och när han 1857 avlade orgelbyggarexamen vid Kungliga musikaliska akademin hade han, enligt egen uppgift, färdigställt 16 orglar. Samma år slog sig Eric Adolf samman med orgelbyggare Per Larsson Åkerman under firmanamnet Åkerman Setterquist och förlade verksamheten till Strängnäs. Där hade de fått till uppgift att utföra en omfattande ombyggnad av orgeln i domkyrkan. Tillsammans med Åkerman tillverkade Eric Adolf, förutom domkyrkoorgeln, ett flertal kyrkorglar och dessutom några på egen hand, bland annat till hemförsamlingen i Hallsberg som fram till dess saknat orgel. Kompanjonskapet upphörde 1861 då domkyrkoorgeln var färdigställd och Setterquist flyttade tillbaka till Hallsberg, men tog strax avsked från sin tjänst som klockare och organist och flyttade sin orgelbyggarrörelse till Örebro. Till en början hyrde han verkstadslokaler i hörnhuset Köpmangatan/Nygatan där Tekniska skolan tidigare haft sina lokaler.

Mellan åren 1860 och 1863 byggde han 14 nya orglar och nu hade sonen, Gustav Adolf, börjat hjälpa sin far med byggandet. Dessutom var det ytterligare 5–6 personer anställda i firman. Lokalerna började bli för trånga och 1864 flyttade firman in i fastigheten Gamla gatan 9 där man lät uppföra en ny verkstad inne på gården. Verksamheten tog nu fart på allvar och år 1873 hade Eric Adolf levererat omkring 85 orglar sedan han börjat sin orgeltillverkning. Året därpå ombildades firman till E. A. Setterquist Son. År 1879 övertog Gustav Adolf Setterquist firman från sin far och året efter flyttade verksamheten till nybyggda lokaler på tomten Vasagatan/Östra Bangatan. I den nya verkstadsbyggnaden installerades en ångmaskin för att öka kapaciteten.

Vid Gustav Adolfs död 1906 övertogs ledningen för firman av dennes son Gunnar, som fått sin utbildning inom familjeföretaget sedan unga år. Under 1900-talets början befäste firman sin position som en av Sveriges ledande orgeltillverkare. Man ny- eller ombyggde orglar, bland annat i Olaus Petrikyrkan och Nikolaikyrkan i Örebro samt Gustav Vasakyrkan, S:t Jacobs kyrka och Engelbrektskyrkan i Stockholm.

När Gunnar dog 1936 övertogs firman av dennes son, namne med sin far. Firman hade då gått i arv i fyra generationer och storhetstiden var över. Många av de skickliga medarbetarna, som varit med under faderns ledning, slutade på grund av ålder och Gunnar den yngre sålde firman till verkmästaren Birger Göransson året därpå. Det nya firmanamnet blev E. A. Setterquist Son Eftr. Omfattningen av verksamheten avtog och 1940 flyttade firman till mindre lokaler vid Rynningegatan, för att efter ytterligare något ägarbyte flytta till lokaler vid Längbrotorg 1961. När firman 1968 förvärvades av Erik Byström flyttade verksamheten till Strängnäs och firman ombildades till Setterquist Son Orgelbyggeri AB. Företaget drevs därefter fram till 1977 då orgelbyggeriet helt avvecklades.

Fotnot: Uppgifterna är hämtade ur Dag W Edholms bok: E. A. Setterquist Son. Fyra generationer orgelbyggare i Örebro och deras verksamhet, Hallsberg 2001.