Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hjälmarens botten läcker fosfor – är kemiska ämnen eller muddring enda sättet att stoppa övergödningen?

Hur dåligt är Hjälmarens vatten? Inom kort kommer provsvar som visar fakta. Och då kommer nya dramatiska frågor – måste botten muddras upp eller kemikalier injiceras i bottenslammet för att stoppa fosforläckaget?

Annons

– Proverna ska visa om Storhjälmarens och Östra Hjälmarens biologi har försämrats sedan 1960-talet trots alla åtgärder, säger Ernst Witter, vattenhandläggare vid länsstyrelsen i Örebro.

För två år sedan syntes en allvarlig trend: Halterna av fosfor minskade inte i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren trots alla åtgärder för att minska dem, vilket NA kunde berätta. Ökningen antogs orsakas av människans gamla synder och att bottenslammet, sedimenten, var så mättade av fosfor att de hade börjat läcka. I Hemfjärden och Mellanfjärden minskade halterna, framför allt tack vare att Örebro kommuns avloppsreningsverk i Skebäck införde fosforrening på 1970-talet.

Läs också: Övergödningen i Hjälmaren kräver lösning

– Idag är vi säkra på att det är läckage i bottensedimenten som är orsaken till att fosforhalterna inte minskar i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren, säger Ernst Witter nu till NA.

Men hur mycket påverkas Hjälmaren av läckagen? I somras och tidigt i höstas togs prover på sjöns vatten, prover som snart är färdiganalyserade.

– Om det visar sig att algblomningar har ökat sedan 1960-talet kan det vara nödvändigt med åtgärder, säger Witter.

Åtgärderna som diskuteras kan bli riktigt stora: Att muddra upp delar av sjöns botten eller injicera kemikalier som kan binda bottensedimenten. 2014 började Hjälmarens vattenvårdsförbund, länsstyrelser och kommuner runt sjön arbeta med frågan.

– Det här är mycket stora frågor, det kommer att ta tid innan vi kan fatta ett beslut. Vi arbetar med ett tioårsperspektiv, säger Ernst Witter.

Men yrkesfiskarna på Hjälmaren säger att vattnet har blivit mycket klarare, de är oroliga över gösfisket om sjön förändras och hävdar att Hjälmaren är naturligt grumlig.

Läs också: Yrkesfiskarna oroas: Rör inte Hjälmaren – sjön måste vara grumlig så gösen inte försvinner

Har inte yrkesfiskarna rätt?

– Inte helt. Hjälmaren har påverkats av sjösänkningen och utsläpp från industrier och moderna stora jordbruk, och blivit mer näringsrik och grumlig av det. Men de har rätt i att det är svårt att veta vad som är det naturliga tillståndet.

– Fisket är en stor ekonomisk faktor som kan påverkas om Hjälmaren blir mindre näringsrik och grumlig – men det finns även andra ekonomiska faktorer, som turism och friluftsliv runt sjön som påverkas negativt om miljön inte är bra, svarar Ernst Witter.

Varför är fosfor skadligt?

► Fosfor är ett grundämne som är nödvändigt för både växter och djur. Kombinationen av ökad användning av konstgödsel i jordbruket och införande av vattentoaletter utan tillräcklig rening av avloppen gjorde att fosforbelastningen på Hjälmaren ökade drastiskt under 1900-talet.

Fosfor är det ämne som bidrar mest till att sjöar och hav blir övergödda. Hjälmaren är mest övergödd av de stora sjöarna i Sverige. Halterna av fosfor är flera gånger högre i Hjälmaren än de ska vara trots att stora arbeten har gjorts ända sedan 1970-talet för att minska dem.

Övergödning orsakar till slut syrebrist i vattnet och växter och djur påverkas negativt. Övergödning kan också orsaka algblomning med giftiga cyanobakterier, vilket inte kan uteslutas i framtiden enligt Hjälmarens vattenvårdsförbund årliga uppföljning av Hjälmaren.