Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Höj statusen och lönen för de som jobbar i omsorgen

Vi står upp för arbetarnas löner och villkor inom äldreomsorgen och vägrar lockas av några hundralappar i skattesänkningar på bekostnad av vår välfärd

Äldreomsorgen stod inte rustad för en pandemi av detta slag. Coronakommissionen listar flera förklaringar till varför många äldre mist livet i covid-19 i Sverige. Många av de brister som lyfts har länge varit kända, ändå har tillräckliga insatser inte gjorts för att lösa det. Det går inte att beskylla en specifik regering för äldreomsorgens misslyckanden eftersom äldreomsorgen framförallt är en kommunal angelägenhet. Vilka partier som styr kommunerna och vilka partikonstellationer som tvingas till kompromisser spelar roll. Vi S-kvinnor menar att om alla partier värnade välfärden lika högt och de arbetsförhållanden för dem som jobbar inom äldreomsorgen, så hade vårt samhälle varit bättre rustat för att skydda våra äldre.

Alla gynnas av en god allmän folkhälsa eftersom fler kan arbeta och färre behöver insatser och stöd.

Tillsvidareanställningar med fast månadslön skapar ekonomisk trygghet, vilket leder till en högre levnadsstandard. Individer med goda arbetsförhållanden lever generellt längre och har bättre fysisk och psykisk hälsa än individer som har anledning att vara oroliga för sin ekonomi och framtid. Alla gynnas av en god allmän folkhälsa eftersom fler kan arbeta och färre behöver insatser och stöd. Timanställningar är vanliga inom äldreomsorgen och de delade turerna finns kvar. Ett arbetspass om dagen är för många en självklarhet, men trots det finns de delade turerna kvar.

Undersköterskeyrket inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden är det vanligaste yrket i Sverige. Det handlar om över 135 000 arbetare inom en kraftigt kvinnodominerad sektor. Deras arbetstider är oacceptabla och deras löner är låga. Om vi ska kunna förvänta oss en god äldreomsorg så måste arbetsvillkoren för de som arbetar inom den vara bra. Vårdbiträden är inte inkluderade i statistiken, så antalet arbetare inom äldreomsorgen är betydligt fler.

De politiska besluten har framför allt gynnat män och de yrkesgrupper där män varit verksamma – för att det är just män som historiskt varit beslutsfattare.

Hur kommer det sig att timanställningar och dåliga arbetsvillkor förekommer inom Sveriges vanligaste yrke? Varför är inte undersköterskelönerna högre än de är i dag?

Om vi gör en historisk tillbakablick så är det inte så konstigt. Mansdominerade yrken har en betydligt brantare lönetillväxt än kvinnodominerade yrken. Det beror bland annat på att kvinnorna sedan decennier inte haft samma tillträde till de politiska och fackliga överläggningarna. De politiska besluten har framför allt gynnat män och de yrkesgrupper där män varit verksamma – för att det är just män som historiskt varit beslutsfattare.

Men det beror också på att undersköterskelöner är skattefinansierade. För att vara tydliga – deras lön betalas ut av skattemedel. När skatterna sänks så minskas förutsättningarna för att deras löner ska höjas. Ska vi då privatisera all välfärd, för att uppnå samma lönenivåer som männen? Nej! När äldreomsorgen läggs ut på privata aktörer försämras personalens arbetsvillkor kraftigt – något måste offras om de privata företagen ska hämta hem en vinst. Försämrade arbetsvillkor till följd av privatiseringar leder till högre samhällskostnader på sikt och det överskott som skulle kunnat återinvesteras till att utveckla verksamheten går istället till något helt annat.

Vi vill se fler tillsvidareanställda inom äldreomsorgen och vi S-kvinnor vägrar lockas av några hundralappar extra i plånboken när det vankas val.

Vi S-kvinnor vill se att statusen för de som arbetar inom äldreomsorgen ska öka. Det ska vara ett attraktivt yrke med kompetensutveckling och möjlighet till karriärutveckling. Underskötersketiteln ska skyddas och äldreomsorgen ska inte användas som en snabb genomförd arbetsmarknadsinsats för att, som vi så ofta hör; ”det behövs alltid folk inom vården”. En äldreomsorg fungerar väl om arbetarna trivs och har goda arbetsvillkor. Vi vill se fler tillsvidareanställda inom äldreomsorgen och vi S-kvinnor vägrar lockas av några hundralappar extra i plånboken när det vankas val.

På grund av de brister som blottats inom äldreomsorgen, kommer vi nu få se skattefinansierade reformer i form av statsbidrag för att höja statusen inom yrket. Detta hade inte behövts om de politiska besluten som tagits hade värnat de yrken där kvinnor är verksamma och om besluten inte hade präglats av kompromisser med borgliga partier om vår välfärd – det spelar roll vad du röstar på!

Örebro Socialdemokratiska kvinnoklubbs styrelse

Eva Eriksson

ordförande

Isabelle Nerelius

vice ordförande

Suzanne Gynnhammar

Denana Holmberg

Fredrika Jacobsen

Shahla Ojagh

Unnur Tryggvadottir Nordell

Elvy Wennerströ

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel