Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Höjd p-avgift är ett kontraproduktivt politiskt beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta förslagen till höjda parkeringsavgifter i Örebro. Man vill utreda möjligheten att införa särskild avgift för boendeparkering och skilja den från besökanden och de som parkerar för att handla eller arbeta i centrum.

Beslut ska tas i Kommunfullmäktige senast i februari och de nya avgifterna ska införas den 1 mars 2021. Att införa ett särskilt system för boenden i den takten, är vad jag förstår inte tekniskt och praktiskt möjligt.

I Örebro kommun finns det cirka 65 000 bilar. Många av bilägarna bor i tätortens zon 1 och 2, den senare upp till 3 km från centrum och omfattar tiotusentals örebroare och bilar. Många går, cyklar eller åker buss till sina arbeten och har då sina bilar stående på gatan intill bostaden. Andra använder sina bilar på kvällar och helger. Många är låginkomsttagare, ensamstående och pensionärer. För dem är parkeringsavgifter på tusentals kronor i månaden en omöjlighet att klara av i sin ekonomi.

Om det ändå vore en reserverad plats under tak och med el, men detta är en oreserverad plats på gatan!

Höjer man avgiften för boendeparkering, som för de flesta är 2 kr/timme, till exempelvis 5, innebär det en månatlig utgift på upp till 1 100 kr eller 13 200 kr/år. För de ekonomiskt utsatta är redan dagens avgifter på upp till 440 kr/månad eller 5 250 kr/år en stor påfrestning.

Det beslut nämnden nu tagit innebär 10 kr/timme i zon 2, det vill säga en höjning från 2 kr/timme eller från 440 kr månad till 2 200 kr/månad eller cirka 26 000 kr/år. Detta innan en eventuell boendeparkering införs som man med all sannolikhet också vill höja.

Allt detta till oacceptabla nivåer! Om det ändå vore en reserverad plats under tak och med el, men detta är en oreserverad plats på gatan!

Enligt 2§ 1957:259 i lagen om kommuners rätt att ta ut avgift för upplåtelse av viss offentlig plats är det förbjudet för kommuner att höja parkeringsavgifter med andra argument än att man ska underlätta trafiken. I överklagande TSV2018:1924 har till exempel Stockholms kommun tvingats ta tillbaka beslut om omotiverade avgiftshöjningar.

Man hänvisar till miljön och inför i själva verket förändringar som är totalt kontraproduktiva och innebär ökad miljöbelastning och kraftigt ökade kostnader för bilisterna.

Att behöva bil handlar inte minst om att ta sig till och från jobbet, använda bilen i sitt arbete, när man skjutsar barn till och från förskola/skola, att handla, till olika aktiva och passiva aktiviteter hela familjen deltar i, skjutsa gamla släktingar och vänner att handla och till sjukbesök, besöka släktingar, vänner och bekanta, åka på föreningsmöten, åka ut till sommarstugan eller till sin båt, åka på semester med mera.

Vilka behov som bilister har av bil och dess användning finns det allt fler politiker som anser att det är de som ska bedöma och inte bilisterna själva. Man hänvisar till miljön och inför i själva verket förändringar som är totalt kontraproduktiva och innebär ökad miljöbelastning och kraftigt ökade kostnader för bilisterna.

Exempel på detta är när man nu i Örebro planerar för ett nytt stort bussprojekt kallat BRT med miljardinvesteringar och som innebär att stadens viktigaste trafikleder omfattande bland annat Rudbecksgatan och Hertig Karls Allé bara får en i stället för som idag två bilfiler, där båda filerna i dag används frekvent av bilister morgon och sen eftermiddag. Övertron på användandet av att åka med bussar som alternativ är helt orealistisk. Ofta ser vi alla stora ledbussar nästan tomma.

Ett annat exempel är att man hänvisar människor till att gå, cykla och åka buss till jobbet. Med avgifter för boendeparkering på tusentals kronor, innebär det i praktiken att de som redan går, cyklar och åker buss till jobbet i större utsträckning kommer ta sin parkerade bil med ökad miljöpåverkan.

Att de boende och deras besökare får åka runt flera kvarter för att leta parkeringsplatser inser man uppenbarligen inte vara negativt för miljön och irriterande för bilisterna.

Vidare hänvisar man boenden till de parkeringshus som ibland finns ett antal kvarter bort. Eftersom man ofta behöver lasta ur både personer och varor intill sin bostad, innebär det rådet att bilen kommer användas ännu mer med den miljöpåverkan det innebär. Att parkeringshusen inte slukar tusentals bilar är ett annat problem och att då deras avgifter ökar blir en naturlig följd.

Man bygger nya bostadsområden med så smala gator att boende och besökande inte får plats med sina bilar på båda sidor av gatorna om de nu över huvud taget får parkeras på gatan. Att de boende och deras besökare får åka runt flera kvarter för att leta parkeringsplatser inser man uppenbarligen inte vara negativt för miljön och irriterande för bilisterna.

Bra med att göra det enklare, säkrare och mer miljömässigt för gående, cyklister, bussåkande och bilister, inte minst i boendemiljöer. Men för det krävs en positiv inställning till bilisterna, att man så långt möjligt vill underlätta för dem.

Göran Wickström

Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel