Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur vill partierna korta operationsköerna?

Artikel 193 av 300
Val 2014
Visa alla artiklar

Erik har väntat på sin operation sedan i mars. Han är inte ensam. Länets landsting är näst sämst i landet på att operera i tid.

Annons
Tålmodig. Erik är beredd att vänta på sin operation, men det utesluter inte att han är kritisk mot att landstinget har köer till vården.

Erik ser på sin tid i operationskön med ett snett leende:

– Politikerna har beslutat att det bara ska vara tre månaders kötid, men alla vet att det inte fungerar så. Till och med politikerna själva tror jag, kommenterar han.

Erik är över 70 år och har fått en förstorad prostata. Det har en specialistläkare konstaterat och det är också fastlagt att den behöver opereras. Men kön är lång på urologkliniken. Canceroperationerna går först.

– Vi är lika ledsna som våra patienter över att vi har kö till operation. Köerna måste bort, säger klinikens chef Ove Andrén.

Lösningen ligger i att länets tre sjukhus tydligt delar upp operationerna mellan sig, hoppas han. Om sjukhusen specialiserar sig på vissa operationer kan det bli vinster både i form av snabbhet och kvalité. Förändringen är på gång efter årsskiftet.

Minskade köer är också vad NA:s läsare vill se. När NA frågade vad som var mest angeläget att skriva om inför landstingsvalet svarade de bland annat operationsköerna.

Under intervjun med urologklinikens chef ringer en patient som har frågor om just väntetider. Att vara aktiv och ställa krav menar Erik är viktigt som patient.

– Den som sitter tyst har svårare att få hjälp, tror han.

Erik har skrivit flera insändare i NA om vården och vårdköerna. Han har en teori om varför det är svårt att få bort väntetiderna:

– De som tidigare var anställda för att serva läkarna sparas det in på numera. Det finns en övertro på att datorer kan sköta allt.

Erik vill betona att han själv är gammal datatekniker och inte teknikfientlig alls.

– Men läkare ska inte behöva sitta med en massa administration. De ska få göra det de är bäst på, nämligen att operera, tycker Erik.

Ove Andrén tror inte att det går att komma bort från det administrativa arbetet helt som läkare, men till viss del:

– Sedan är de administrativa system vi har inte bra. Där finns det utrymme för förbättringar, säger han.

I och med att vårdgarantin står inskriven i hälso- och sjukvårdslagen har Erik rätt till operation utanför länets landsting. Men det är han inte intresserad av. Då väntar han hellre.

– En operation tar mellan två och tre dagar. Så länge kan jag inte vara borta av familjeskäl, säger Erik.

Universitetssjukhusets medicinskt ansvarige chefsläkare Gustav Ekbäck är också bekymrad över köerna. Han vill understryka att patienter som måste ha akuta operationer eller cancerkirurgi får vård i tid. De som står i kö är patienter med åkommor som inte behöver omedelbara åtgärder. Även Gustav Ekbäck menar att lösningen ligger i att dela upp operationerna mellan länets tre sjukhus i Örebro, Karlskoga och Lindesberg.

– Jag tror att förändringen är nödvändig. Vi har inte haft resultat som vi varit nöjda med, säger han.

– Vi behöver både ge bättre vård för de som behöver den ofta och nära och bättre vård för de som behöver den mer sällan.

Hillevi Schmalfelt är ansvarig på landstingets vård-sluss. Där kan bland annat den som stått längre än tre månader i operationskö få hjälp.

– Visst märker vi av att vi har köer. Annars skulle vi inte ha så mycket att göra, kommenterar hon.

Sedan starten av vård-slussen 2005 fram till juli i år har 3 509 patienter fått vård utanför länet enligt vårdgarantin. Många väljer som Erik ändå att vänta och opereras hemmavid.

Marie-Louise Forsberg-Fransson (S): – Öka samarbetet mellan länets tre akutsjukhus för att använda alla resurser fullt ut. Mer personal och fler vårdutbildningsplatser så att vården kan anställa den personal som behövs. Läkare och sköterskors tid ska användas till vård och behandling, inte administration. Samarbete med kommunerna för tryggare utskrivning leder till att vårdplatser kan användas av nya patienter.
Catrin Steen (MP): – Alla våra sjukhus ingår nu i samma organisation vilket ger mer specialisering och därmed ökar produktionen. Vi kommer att införa specialiserad personal på akutmottagningarna, vilket gör att de kirurger som tidigare hastat mellan akuten och operation kan vara kvar på operation. Vi vill också se ett utökat samarbetet med andra län.
Jihad Menhem (V): – Vänsterpartiet Örebro län vill säkra en god hälso- och sjukvård genom att investera i personal och anläggningar kopplat till akut- och operationsverksamheter. Vi vill även öka antal vårdplatser på alla tre sjukhusen för att klara framtida behov. Det är viktigt att fortsätta utveckla och stärka samarbetet mellan länets sjukhus och mellan sjukhusen och primärvården för att förbättra tillgängligheten till vården.
Ola Karlsson (M): – Utnyttja alla tre sjukhusen som en gemensam operationsresurs. Specialisera sjukhusen mer för planerade sällanoperationer. Inrätta vårdcoacher för mångbesökarna. Jobba mer med produktionsplanering och ”Lean” för effektiva flöden. Lär av de goda exemplen som till exempel ortopeden i Lindesberg samt Karlskogas kvalitetsarbete. Bättre stödsystem för medarbetarna. Köp vård från andra. Sjuka ska få vård i tid.
Anna Ågerfalk (FP): – Örebroarna ska inte behöva köa längst i landet för vård. Efter diagnos ska du snabbt få behandling, det är trygghet. Det är en politisk ledningsfråga att skapa en vård utan köer. Ökad valfrihet ger kortare köer. En del köer kan köpas bort. Bättre samverkan från vårdcentralen till sjukhus. Och mellan sjukhus. Bort med remisstvång. Läkare ska jobba med patienter och inte vara administratörer.
Torbjörn Ahlin (C): – Centerpartiet vill att det satsas mer resurser på att kapa köerna så att patienterna snabbare kommer till behandling och sjukvården lever upp till vårdgarantin. Vi får då mer pengar av staten genom den så kallade kömiljarden, som fungerar som en morot. Vi vill se ett ökat samarbetet mellan våra tre sjukhus och införa en gemensam vårdkö så att sjukhusen hjälper varandra att tillgodose patienternas behov.
Ewa Sundkvist (KD): – Länets tre sjukhus måste fungera som en gemensam resurs, till exempel med gemensamma köer. Vi vill samla en viss typ av operationer under en eller ett par dagar vilket bland annat förenklar förberedelserna. Förutom kirurger krävs kompletta operationsteam med narkosläkare och sjuksköterskor, och tillräckligt med vårdplatser efter operationerna. Vi vill se mer samarbete med andra landsting när vård inte kan erbjudas i tid.
Daniel Spiik (SD): – Vår vision är att läkarna i större utsträckning ska få arbeta med det de är bäst på. Vi vill anställa mer administrativ personal för att minska läkarnas arbetsbörda. Rätt vård i rätt tid är den högsta prioriteten. Det är också samhällsekonomiskt riktigt. Dessutom – ju längre en patient befinner sig i vårdkedjan innan den får behandling är den en börda för vården.
Annons