Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

I framtiden måste bussarna flytta fler personer

Svar

I NA den 15:e augusti skriver Hannah Ljung en debattartikel där hon tillsammans med trafikupproret i Örebro ställer sig negativa till beslutet om BRT. Vi som styr i Region Örebro och Örebro kommun är självklart positiva till denna satsning och vill nu ta tillfället i akt att besvara Ljungs påståenden samt berätta varför vi är positiva till BRT.

Helt korrekt, projektet med BRT är en stor satsning vi i regionen och kommunen gör för att förbättra kollektivtrafiken för alla Örebroare, fler kommer kunna åka buss och de personerna kommer att komma fram snabbare!

I dag är redan många bussturer överfulla, och att bara sätta in fler bussar med lång restid är en dyr insats, samtidigt som det ökar trängseln i gatuutrymmet.

I BRT ingår bla egna körfält, det minskar restiden med 20-30 procent. I dag genomförs redan 1,8 miljoner bussresor årligen i stråket och det ökar snabbt i takt med att vi blir fler. Utöver att kortare restid innebär att buss blir ett mer attraktivt färdmedel så innebär det också en ren produktionsökning. Samma buss och samma busschaufför kan köra flera turer under sitt arbetspass och kan på det sättet förflytta fler personer utan större ökade kostnader. I dag är redan många bussturer överfulla, och att bara sätta in fler bussar med lång restid är en dyr insats, samtidigt som det ökar trängseln i gatuutrymmet. Att med samma chaufför och buss kunna öka trafiken utan ökade lönekostnader är smart, men också nödvändigt om man ska prioritera våra gemensamma skattemedel nu och framåt på ett bra sätt.

Ljung påstår i sin debattartikel att BRT-satsningen kommer att kosta Örebro kommun cirka 600-800 miljoner kronor. Vi vill här förtydliga hur kostnaderna ser ut: Investeringen för etapp ett Brickebacken-tegnerlunden kommer att kosta mellan 180-250 miljoner kronor, varav hälften finansieras av statliga medel. Återstående kostnad på 90-125 miljoner kronor finansieras av Programnämnd samhällsbyggnads årliga investeringspott. Det har inte beslutats om ytterliga pengar för projektet, utan finansieras med pengar som finns sedan tidigare.

Förutom att det finns stora miljövinster i att fler åker samma fordon finns det också stora vinster i trafikutrymmet.

Ljung påstår att ett införande av BRT kommer att skapa en trafikinfarkt eftersom hon anser att ett införande av BRT minskar framkomlighet för bilar. Vi menar att det tvärtom är en viktig satsning för att klara av att vi blir fler människor som behöver transportera sig i Örebro. Med ökad andel bussresenärer, så frigörs det utrymme i gatan för de som måste ta bilen in till stan. Att åka buss är effektivt, då många människor som åker samma sträcka delar fordon. Förutom att det finns stora miljövinster i att fler åker samma fordon finns det också stora vinster i trafikutrymmet. En buss tar betydligt mindre plats på gatan, än om tjugo personer på bussen väljer att åka bil istället.

BRT-system används redan som fungerande kollektivtrafik i flera städer, såväl på andra kontinenter och i Sverige. Vi tar med oss dessa goda exempel till Örebro. Enligt prognoserna för ett växande Örebro kommer antalet resor som görs varje dag år 2040 att vara 35 procent fler än i dag. Då behöver en större andel av resorna göras med cykel eller kollektivtrafik för att vägarna inte ska bli helt igenproppade med bilar. Men bussarna behöver också komma fram snabbare för att kunna förflytta fler utan kraftigt ökade kostnader.

Ullis Sandberg

Socialdemokraterna, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun

Nina Höijer

Socialdemokraterna, regionråd samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Linda Larsson

Centerpartiet, vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Magnus Lagergren

Kristdemokraterna, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

David Gelinder

Presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad, Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel